Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1982-1983

1983. május 30. (1154-1424) - Nyilvános ülés - Zárt ülés - 1. Jelentés a BME 1982. évi gazdálkodásáról - 2. Beszámoló a Villamosmérnöki Kar munkájáról - 3. Az Építőmérnöki Kar nappali tagozatos tantervének módosítása - 4. Beszámoló a szerződéses munkák forgalmáról és értékeléséről - 5. Javaslat arany-, gyémánt-és vasdiploma adományozására - 6. Javaslat doktori szigorlat kandidátusi szakmai vizsgaként történő elfogadására

Dr.Iványi Miklós ..íAkMv, Dr .Kerkápoly Endre .JA® f , c.: 1 r „ Kling Imre Dr.Kónya Albert . .^'A^K^v Körösiné ár.Tihanyi Katalin ....'.... Dr. László Ottó .. UAZ-. vJv J. ?../. Dr.Lévai Zoltán le- ícy-n .. t xhil?:. Ligeti László Locsmándi Gábor . • Dr rMei-&e l Já no-s 77 7 7777777 . Dr,Michelberger Iál Miskucza Oktávián .Ü777./. .TP^JFLÍV Dr.Nagy Lajos György . .Ll ^ti/tá Németh Árpád firx / Dr.Orosz József A^M.' D r,Orosz Zol tán . ríSí.71'. ... / .7 . Pálfai m .^M^Í.TfÚ/® Pálinkás László ...77777 Dr,Pungor Ernő . . .T77777 Dr.Rácz Kornélia .. Rk ^jW TÁ^CA ... Dr.Réffy József A .?77.V,j Sajó Ernő Sebestyén János .. .feVAAVlV. Dr. Strommer Gyula IülIl^O Vbtok^Lo ... 7=7Att^. . .Cd^ Dr. Szabó Imre ATS . '. .Y. ... Í Szilágyi Lajos .. A 7.... r .. . Szihlainé Gombos Zsuzsa .. JyT^j}®, l.^.í í. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom