Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1979-1980

1980. május 19. (1051-1460) - Nyilvános ülés - Zárt ülés - 1. Javaslat a munkapszichológus szakképzés bevezetésére - 2. Beszámoló a gazdasági-szervezési és vezetési ismeretek oktatására vonatkozó határozatok teljesítéséről - 3. Jelentés a BME 1979. évi gazdálkodásáról - 4. Beszámoló a szerződéses munkák forgalmáról és értékeléséről - 5. Javaslat a mérnök-szakfordító képzés beindítására és tantervére - 6. Javaslat a BME Doktori Szabályzatának módosítására - 7. Javaslat arany műszaki doktori, valamint arany-és gyémántoklevél adományozására - 8. Javaslat doktori szigorlatok kandidátusi szakmai vizsgaként történő elfogadására

- 6 ­KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Agg Géza Bernhardt György Bozóky László Farkas András Gellér József Gyárfás András Gyurkovics István Havas Péter Kismartoni Péter Kiss Béla Kiss Iván Megyeri Lajos Mészáros Péter Mocskonyi Miklós Nyitrai János Rácz Kornélia Rixer Attila Schuchtár Endre Sepsi István Tar József Varga Ferenc Zoller József ok1.közlekedásmérnök oki.mérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök oki.közlekedésmérnök ókl.villamosmérnök oki.gépészmérnök oki.közlekedésmérnök oki.gépészmérnök oki.közlekedésmérnök oki.gépészmérnök oki.mérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök oki.gépészmérnök ok1.kö zlekedé smé rnök oki.köziekedésmérnök oki.közlekedésmérnök oki.közlekedésmérnök Zárt ülés 1/ napirend: Javaslat a munkapszichológus szakképzés be­vezetésére. 1.1 Az Egyetemi Tanács az Oktatági Minisztérium Pszichológiai Szakbizottságának állásfoglalása és javaslata alapján 8 tartózkodó szavazattal egyetért a munkapszichológus szakkképzés képzési céljával, egyben jóváhagyja a kép­zés tantervét és tantárgyi programjait. 1.2 Az Egyetemi Tanács megbízza az oktatási rektorhelyettest, hogy a szakképzés 1980 őszén történő megindítására a szükséges intézkedéseket a Gépészmérnöki Kar dékánjával és a Pszichológiái Osztály vezetőjével együtt tegye meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom