Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1979-1980

1980. május 19. (1051-1460) - Nyilvános ülés - Zárt ülés - 1. Javaslat a munkapszichológus szakképzés bevezetésére - 2. Beszámoló a gazdasági-szervezési és vezetési ismeretek oktatására vonatkozó határozatok teljesítéséről - 3. Jelentés a BME 1979. évi gazdálkodásáról - 4. Beszámoló a szerződéses munkák forgalmáról és értékeléséről - 5. Javaslat a mérnök-szakfordító képzés beindítására és tantervére - 6. Javaslat a BME Doktori Szabályzatának módosítására - 7. Javaslat arany műszaki doktori, valamint arany-és gyémántoklevél adományozására - 8. Javaslat doktori szigorlatok kandidátusi szakmai vizsgaként történő elfogadására

- 7 ­Az oktatás beindítása érdekében: a/ tisztázni kell- az Oktatási Minisztérium illetéke­seivel az oktatás tárgyi és személyi feltételei biztosításának lehetőségeit; • b/ fel kell kérni az Oktatási Minisztériumot a jelent­kezési felhívás közzétételére és a felvételi eljárás, valamint az egyéb jogi kérdések tisztázására. Határidő : 1980. junius 15. Felelős : az oktatási rektorhelyettes 1.3 A Budapesti Műszaki Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Intézete Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíteni kell az elfogadott javaslatban szereplő uj feladatok folytán szükségessé váló módosításokat. Határidő : 1980. szeptember 1. Felelősek : a KOE rektorhelyettese és Tanárképző és Pedagógiai Intézet igazgatója 2/ napirend : Beszámoló a gazdasági-szervezési és vezetési is­meretek oktatására vonatkozó határozatok telje­sítéséről . 2.1 Az Országos Oktatási Tanács határozatával a graduális fel­sőfokú szervező szakemberképzésre megállapított létszám­kerettől való eltérést indokolni és az eltérés lehetőségét kérni. kell. A. graduális képzésben el nem érhető létszámokat lehetőleg a posztgraduális képzésben kell pótolni. A posztgraduális képzésre a létszámok biztosításáról a szaktárcáknak kell gondoskodni. Újra meg kell vizsgálni, hogy. a gazdasági mérnökképzést hogyan lehetne kiterjeszteni a szervező szakképzés igényének megfelelően. Ennek érdekében elő­terjesztést kell küldeni az Oktatási Minisztériumba. Határidő : 1980. október 31. Felelős : az oktatási rektorhelyettes

Next

/
Oldalképek
Tartalom