Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1979-1980

Tanácsülések száma és kelte: Az Egyetemi Tanács által megtárgyalt témák az 1979/80. tanévben Napirendi pontok : Eloadok: Megjegyzés 1. 1979. szeptember 17. 1/ Beszámoló az Egyetem 1978/79. Dr.Meisel János tanévi munkájáról és javaslat az 1979/80.tanévi munkatervre. 2/ Javaslat az Egyetemi Tanács szava- Dr.Meisel János zati jogú külső tagjainak meghivá­sára, valamint a tanácsi bizottsá­gok vezetőire és tagjaira. 3/ Javaslat a BME Mérnöki Továbbképző Dr.Földiák Gábor Intézetének Szervezeti és Működési Szabályzatára, valamint Tanulmányi és Vizsgaszabályzatára. 4/ Javaslat a Mérnöki Továbbképzési Ta-Dr.Meisel János nács elnökére. 5/ Javaslat az R-32. számitógép lokális Dr.Szabó Imre terminál laboratóriuma kialakításá­ra. írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van Szóbeli előter­jesztés írásos anyag van 2. 1979. november 12. Nyilvános ülés Zárt ülés Műszaki doktorrá avatás 1/ Javaslat egyetemi tanári és docensi KOE rektorhelyettese, pályázatok kiirására. a dékánok 2/ A kollégiumi ellátottság helyzete Dr.Frigyes Andor, és az ebből következő feladatok. Dr.Orosz Zoltán 3/ Javaslat a Könnyűipari technológia Dr.Béda Gyula szak létesitésére a Gépészmérnöki Kar esti tagozatán. 4/ Javaslat a BME Központi Könyvtárá- Dr.Héberger Károly nak Szervezeti és Működési Szabály­zatára. 5/ Javaslat a kollégiumi nevelőtanárok Dr.Frigyes Andor követelményrendszerére. 6/ Doktori szigorlatok kandidátusi szak-Dr.László Ottó, mai vizsgaként történő elfogadása. Dr.Pungor Ernő, Dr.Lévai Zoltán, Dr.Vágó István 7/ A két politikai gazdaságtan tanszék Dr.Biró Gábor összevonása. Javaslat a Marxizmus­leninizmus I ntézet szervezeti és mű­ködési szabályzatának előlcészitő '. bizottságára. 8/ Javaslat a BME Szervezeti ás Működé- Dr.Meisel János si Szabályzata 2'^sz.mellékletének módosítására. írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van írásos anyag van 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom