Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1968-1969

1968. szeptember 30. (1-34.) - 1. Nemeskéri István kitüntetése - 2. A külső megbízásos munkák belső utasítástervezete - 3. A BME 1968/69. évi munkaterve - 4. Az Orvosi Rendelő főorvosi kinevezése

I 2144/1968. l.sz. Jegyzőkönyv Készült a Budapesti Miiszaki Egyetem 196Ö. szeptember 3o-án tartott Egyetemi Tanácsülésen. Jelen vannak: Dr.Osáki Frigyes elnök, rektor Dr.Fehér János rektorhelyettes, Dr.Perényi Imre rektorhelyettes, Dr.Kádas Kálmán rektorhelyettes, Dr.Halász Ottó dékán, Dr.Varga József, dékán, Dr.Gábor László dékán, 1/2 4-ig. Dr.Holló János dékán, Dr.Geszti P. Ottó dékán, Dr.Turányi István helyett Varga Sándor dékánh. Dr.Hazay István tszv.egy.tanár, Dr.Homoródi Lajos tszv.egy.tanár, dr. Kézdi irpád tszv.egy.tanár, Dr.Petrik Olivér tszv.egy. tanár, Dr.Lévai András tszv.egy.tanár, Dr.Bonta János egyetemi docens, Dr.Tettamanti Károly tszv.egy.tanár, Dr.Porubszky Iván tszv.egy.docens, Dr.Frigyes Andor tszv.egy. tanár, Dr.Barta István tszv. egy. tanár, Dr.Silbersdorff László tszv. egy. tanár, Dr.Orosz József egyetemi docens, Dr.Elekes Sándor tszv. egy. docens, Dr.Bozsó László MSZMP VB titkár, Török Imre KISZ VB titkár, Jelen Lajos szem.oszt.vezető, Dr.Héberger Károly Könyvtár igazgató, Dr.Orosz Zoltán gazd. és müsz. főigazgató MM-ből Dr.Dobos Alajos osztályvezető, Dr.Juhász Miklós osztályvezető ttemeskéri István tanácstitkár, jegyzőkönyvvezető. Kimentést kértek: dr. Elek Tibor tszv. egy. tanár, Dr.Major Máté tszv. egy.tanár, Dr.Sandor Imre egyetemi docens, Elnök átadja a szót Dr.Dobos Alajos minisztériumi osztályvezető elvtársnak Dr.Dobos Alajo s oszt.vez. Tisztelt Egyetemi Tanács, Ilku Pál, müvelődesügyi miniszter elvtárs, hosszú időn át ki­fejtett eredményes munkássága elismeréseképpen 5o. születés­napja alkalmából Nemeskéri Istvánnak, a BME Rektori Hivatala vezetőjének az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom