Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1966-1967

1967. június 5. (136-147.) - 1. Az egyetemi kutatómunka eredményeinek ipari alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok - 2. A Szerves Kémiai Technológiai Intézet létrehozása - 3. Javaslat Benedikt Ottó tiszteletbeli doktorrá avatására - 4. Javaslat Ferencz Csaba kitüntetéses doktorrá avatására - 5. Az egyetemi tudományos káderképzés helyzete - 6. A BME atomreaktor beruházási munkáinak helyzete - 7. Egyebek (szabad szombat, a BME és ÉKME egyesítése, javaslatok jubileumi diplomák adományozására, Istvánffy Edvin halála)

1373/196? 8.sz.Jegyzőkönyv Készült az Egyetemi Tanács 196?. junius 5-én tartott ülésén* Jelen vannak: Dr,Gillemot László rektorhelyettes,elnök h. dr fPetrik Olivér " dr.Devics József " Dr.Holló János a Vegyészm.Kar dékánja dr.Kalászi István a Gépöszm.Kar dékánh. Schnell László a Villamosm.Kar dékánh. dr.Lettner Ferenc professzor Dr.Geszti P.Ottó » Dr.C sürös Zoltán " Dr,Varsányi György " dr.Tettamanti Károly " dr.Elek Tibor " dr.Sándor Imre docens dr.Héberger Károly könyvtárigazgató dr.Vincze Ernő gazdasági igazgató h. Gyulai Antalné Személyzeti 0.részéről Thernesz Vilmos PB agit.prop.titkár Albert Dezső Sz.B. titkár Kerekes Margit KISZ VB részéről i Jegyzökönyvet vezeti: Nemeskéri István tanácstitkár. Dr.Gillemot László rektorh. : Megnyitja az egyetemi tanácsülést és be­jelenti, hogy Dr.Csáki Frigyes rektor távollétében o helyettesiti. Bejelenti továbbá, hogy Dr.Csürös Zoltán késik, Dr.Gruber József, Kolos Richárd, Dr.Kozma László elvtársak kimentésüket kérték. Rátér az 1./ napirend tárgyalására. 1.napirend: Az egyetemi kutatómunka eredményeinek ipari alkalmazásá­val kapcsolatos tapasztalatok. Dr.Geszti P.Ottó prof. : Mint a szövegből kiderül, az anyag néhány kérdés felülvizsgálatáról szól. Talán ki lehetne hangsúlyozni azt a körülményt, hogy az egyetemen belüli munka egyes eredményeinek felül­vizsgálatáról van szó, t.i. ez nem egy átfogó vizsgálat, hanem né­hány helyi vizsgálat, ami a cimben is kell, hogy tükröződjék. dr.Elek Tibor prof. : Az anyag utolsó oldalának 2, bekezdésében sze­repel, hogy valószinülog magasabb szinvonalu felkészültséget és szé­lesebbkörü, több szakterületet érintő szakmai együttműködést igénylő megbízásokra van a továbbiakban kilátás ós ehhez megfelelő szerveze­ti és gazdasági formát kell kialakitani. Ezzel egyetért. Kérdése az, hogy vannak-e már ezzel kapcsolatban konkrét elképzelések?

Next

/
Oldalképek
Tartalom