Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1965-1966

1965. szeptember 27. (1-16.) - 1. Egyetemi tanári, docensi kinevezések átadása, címzetes egyetemi tanári és docensi címek adományozása (nyilvános ülés) - 2. Az 1965/66. évi munkaterv

3.1oo/1965. 1.32. Jegyzőkönyv készült az 1965. szeptember 27-én tartett Egyetemi t Tanácsülésen. Jelen vannak : Művelődésügyi Minisztérium részéről: Rigler György főosztályvezető és dr.Fodor Lajos osztályvezető. Műszaki Egyetem részéről: Dr.Csáki Frigyes rektor, elnök, dr.Petrik Olivér rektőrhelyettes , dr.Devics József r elet őrhelyet te s, Dr.Gillemot László rekfcorhélyettes, dr.Bozsó László PB titkár, Dr.Varga József dékán, dr.Frigyes Andor dékán, Dr.Holló János dékán, Vajda Lázár gazd.főigazgató. Bátkai Pál személyzeti osztályvezető, Albert Dezső Sz.B.titkár, Dr.Tettamanti Károly tanszékvez.prof. Dr.Csűrös Zoltán tanszékvez.prof. Dr .Varsányi György tans zélcvez.prof. Dr.Geszti P.Ottó tanszékvez.prof. dr.Lettner Ferenc tanszékvez.prof. dr.Héberger Károly könyvtár-igazgató dr.Sándor Inre docens, Héthársi Magoldna KISZ részéről. Jegyzőkönyvet vezeti: Iíemeskéri I stván tanácstitkár. Elnö k üdvözli a megjelenteket, az 1965/66. tanév első tanács­ülését megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr.Petrik Olivér rekt őrhelyet te st. Bejelenti, hogy a tanácsülés két részből áll, első a nyilvános rósz. amelyben egyetemi tanári, egyetemi docensi kinevezések átadasa, valamint cimzetes egyetemi tanári és cimzetes egyetemi docensi cimek adományozásáról szóló okmányok átadása következik. Öömnel jelenti, hogy a karok javaslata és a Műszaki Egyetem Ta­náaa támogatása -alapján a Művelődésügyi Minisztérium hozzájárult ahhoz, hogy egyetemi tanári kinevezést nyerjen dr .Kardos Árpád ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom