Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1964-1965

1964. december 18. (64-84.) - 1. Az egyetemi tanácsülések kezdete - 2. Az 1963/64. tanév szakmai gyakorlatai - 3. A külső megbízásokból származó fejlesztési járulék 1965. évi költségvetési tervezete

4o36/1964 6.sz. .jegyzőkönyv készült az Egyetemi Tanács 1964. december 18-i ülésén. Jelen vannak : Dr.Csáki Frigyes rektor, elnök, ~ Dr.Gillemot László rektorhelyettes, dr.Petrik Olivér rektorhelyettes, dr.Retter Gyula rektorhelyettes, dr.Devics József rektor helyette s, dr.Bozsó László PB titkár, dr.Czégi József dékánhelyettes, dr.Erigyes Andor dékán, Markovits Elekné dékánhelyettes, Vajda Lázár gazd.főigazgató, Dr .Varga József tanszékvez .egyet .tanár. dr.Gruber József tanszékvez.egyet.tanár, dr.Lettner Eerenc tanszékvez.egyet.tanár, Dr.Kozma László tanszékvez.egyet.tanár, dr.Geszti P.Ottó tanszékvez.egyet.tanár, dr.Tettamanti Károly tanszékvez.egyet.tanár, Dr.Varsányi György egyetemi tanár, Bátkai Pál szem.oszt.vez., dr.Héberger Károly könyvtáfr-igazgató, Albert Dezső Sz.B.titkár. Főcze Lajos KISZ VB titkár, dr.Horváth Tibor osztályvezető MM részéről. Jegyzőkönyvet vezeti: Memeskéri István tanácstitkár. Dr .Csáki Frigye s rektor, elnök üdvözli a megjelenteket, az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr.Petrik Olivér rektorhelyettest. Bejelenti, hogy Dr.Csűrös Zoltán és dr.Sándor Imre elvtársak kimentésüket kérték a mai ülésről, továbbá Dr.Gruber József elvtárs jelezte, hogy 3 órakor el kell távoznia. Az első napirend előtt dr, Lettner Perenc professzor kiván rövid kérelmet előadni. dr.Lettner Eeren c prof.: Kérése, hogy a jövőben a tanácsülések kezdeti időpontját 2 órában állapitsa meg a Rektor, mivel az 1 órai kezdés előtt a tanácstagok nem tudnác megebédelni. Elnök : Amennyiben az Egyetemi Tanács tagjainak nincsen kifogása, a tanácsülések kezdetét 1/2 2 órában állapit ja meg. Első napirend: Összefoglaló az 1963/64. tanév szakmai gyakorla­tainak megtárgyalása. Elnök megkérdi a napirend előadóját, dr.Petrik Olivér elvtár­sat, van-e az anyaggal kpcsolatban kiegészítése, vagy megjegy­zése. 6 ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom