Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1962-1963

1963. április 3. (14-26.) - 1. Egyetemi tanári, docensi pályázatok elbírálása

- 12 ­Komarik József kinevezését .támogatta, mig Jancsó István pályázatát a következő évre halasztotta. Elnök felfüggeszti az ülést elrendeli Komarik József adjunk­tus pályázatával kapcsolatos szavazást. dr.Var^a Józse f prof. mint a Szavazatszedő Bizottság elnöke jelenti, hogy a beérkezett 14 szavaszatból 9 igen, 5 nemleges. Elnök Komarik József pályázatát pártoló javaslattal terjeszti a Müv elődé sügyi Minisztériumba. Elnö k elrendeli Jancsó István pályázatával kapcsolatos sza­vat ct st. Dr. Yarga Józse f prof., mint a Szavazatszedő Bizottság el­nöke jelenti, hogy a beérkezett 14 szavazatból 4 igen, 9 nem. Elnök Jancsó István pályázatát nemleges javaslattal terjeszti a Művelődésügyi Minisztériumba, így a Kar kérése tárgytalanná vált. Dr. Kozma Lászl ó dékán: Az Elektroncsövek és Félvezetők Tanszékére kiirt egy egyetemi tanári állásra dr. Valkó Iván Péter docens pályázott. Kb. lo nappal ezelőtt megvécfce műszaki doktori cimét. Igen nagyfokú publikációs tevékenysege van. A Kar 16 igen két nem szavazataránnyal elfogadta pályázatát. Elnök felfüggeszti az ülést, a szavazást elrendeli. Dr.Varga Józse f prof. mint a Szavazat szedő Bizottság elnöke jelenti, hogy a beérkezett 14 szavazatból lo igen, négy nem. Elnök dr. Valkó Iván Péter docens pályázatát pártoló javaslattal ter­jeszti a Művelődésügyi Minisztérium­ba. Dr. Kozma Lászl ó dékán: A Géptan Tanszékre kiirt egy egyetemi tanári állásra dr. Sváb János docens pályázott. 2o éve van az Egyetemen, kandidátus, a kar 15 igen 2 nem szavazataránnyal elfogadta pályázatát. Elnök felfüggeszti az ülést, elrendeli a szavazást. r. Varga Józse f prof. mint a Szavazatszedő Bizottság elnöke jelenti, hogy a beérkezett 14 szavazatból 12 igen, egy nem, ggy tartózkodó. Elnök dr. Sváb János docens pályá­zatát pártoló javaslattal terjeszti a Művelődésügyi Minisztériumba.

Next

/
Oldalképek
Tartalom