Budapesti Műszaki Egyetem - tanácsülések, 1950-1951

1950. október 9. (1-17.) - 1-16. A vallás-és közoktatásügyi miniszteri rendeletek ismertetése - 17-28. Elnöki bejelentések - 29. A Földmérőmérnöki Kar oktatási idejének 4 évre emelése - 30. Az oklevelek minősítése - 31. A Műegyetemi Egészségvizsgáló Intézet OTI-nak átadása és üzemi rendelővé alakítása - 32. Hornung Andor magántanári képesítése - 33. Eisler János magántanári képesítése - 34. Mester László magántanári képesítése - 35. A BME munkaterve (írásos előterjesztés) - 36. Hallgató társadalmi bírósági eljárás alá vonása - 37. Jelentés a beiratkozásokról és vizsgaelmaradásokról

Jegyzőköny v , készült Budapesten a Műszaki Egyetem Tanácsának 1950. évi október hó 9-én tartott üléséről. Jelen vannak : Dr. Vörös Imre rektor, elnök, dr. Mihailich Győző prorektor, Németh Endre, Major Máté, Rázsd Imre, dr. Liska József, dr. Erdey László, Sébor János dékánok, Szilágyi Gyula, dr. Rados Jenő, dr. Kovács István, dr. Sándor Zoltán prodékánok, dr. Kiss Tibor, dr. Barta István, dr. Sahay Géza, dr. Tárczy-Hornoch Antal ny.r.tanár, tanácstag, Mátrai Lászlóné a VKM. kiküldötte, Gerendás István és Antal Sándor mb. gazdasági igazgató. -« Távolmaradását kimentette : Dr. Pattantyús Á. Géza ny.r.tanár. Jegyzett : Osáki Prigyes kurátor. Az elnök megnyitja az ülést, üdvözli a meg jelenl&et és a jegyzőkönyv hitelesitésére felkéli dr. Erdey László és Németh Endre ny.r.tanárt} ezután bejelenti az alábbi vallás- és közoktatás­ügyi minisztériumi leiratokat. ­1 * 1./ A VKM. 1404-C18-3/l950.VI.4.szám alatt kiadott ren­deletével Csáki Prigyest kurátorrá kinevezte a Műszaki Egyetemhez. r Az elnök jelenti, hogy nevezett a hivatali efeicut az 1950. évi augusztus hó 4-én a rektori tanács előtt letette./l723-1950./ Tudomásul szolgál. 2./ Az elnök jelenti, hogy a VKM. 1404-G125-5/1950. VII. sz. alatt Gábor Lászlót az épité szmérnöki karhoz tartozó Épületszerke­zettani tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte. /2136-1950./ Az uj professzor a hivatali esküt f. évi augusztus hó 31-én letette. Tudomásul szolgál. 3./ Az elnök jelenti, hogy a VKM. Jurek Aurélt á Gázgépek és automobilok c. tanszékre ny.r.tanárrá, dr. Rácz Elemért pedig a Repülőgépek c. tanszékre ny.rk. tanárrá, dr. Pejes Tóth István pedig a veszprémi nehézvegyipari kar Matematika tanszékére ugyan­csak ny.rk. tanárrá kinevezte. A nevezettek a hivatali esküt szeptember hó 20-án letették. /2442., 2439-1950./ Tudomásul szolgál. 4./ 1480-60-6/1950. Vl.4.szám alatt dr. Csűrös Zoltánt mint az Ujitási Bizottság elnökét, Sváb Jánost mint a a Szakszer­vezet által kiküldött tagot, Kövesi Ervint mint a bizottság titká­rát tisztésgükben megerősitette; a VKM. kiküldöttjeként Rédey Gábor előadót nevezte meg. /1543-1950./ Tudomásul szolgál. - 5 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom