József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1947-1948

1947. szeptember 18. (1-22.)

Jegy z .3 1: ü n _y v__ . Kés ztt.lt Budapesten sí Jósser . lei or ‘Rísz aki és Gazdaságtudo- . m Tanácsának 1947. évi szeptember hó 18fán tartott 1947/48. tanévi I. rendes ‘'.léséről. Je len vannak; Dr,Csűrös Zoltán rektor, elnök, i dr. Heller p.- rkas prorckéor, Németh ISnöre, dr. Plank Jenő, 3éhor János, dr. Egyed István dékánok, dr. Friedrich Lóránd, Vajda Ö- dön, dr. Proszt János prodekánok, dr. Hihailich Gyiző, dr. Cson­ka Pál, dr. Szabó Gusztáv, dr. Lányi Béla, dr. Verő József, Le- senyi Férőre, dr. Ftllei-Szántó 'nőre és dr. Rón. i András egyetemi ny.r.tanárok. mávolttK r.vdás 't kimentette: dr. Huszár Géza egyetemi ny.r. tanár, a közgazd; a ág tudó mányi k;.r prodekánjs . Jezett; dr-. PalkoVics Pál taná-es jegyző. Az elnök a folyó 1947/48. tanév I*rendes tanácsülését .meg­nyitja és köszönetét fejezi ki a tanári karnak a folyó tanévre történt rektorrá választásáért. Kifejezésre juttatja, hogy az i- ránta megnyilvánuló bizalomnak csak úgy tudott a tanári kar ki­fejezést adni, hogy két karnak kellett lemondani a rektoradási ♦ * ,'c ■ óról. E bizalom fokozottabb munkára kötelezi é e iyéri, hogy • * miként uz elmúlt tanévben, u ;y az elkövetkezendő tanévben is min­den munkaerejével, tudásával és igyekezetével a romokban lévő IV.- egyetem újjáépítéséért és a nehéz körülmények között lévő tanár­* J társai érdekeiért fog harcolni. E nehéz munkájához kéri a Tanács támogatását. * Üdvözli a Tanácsban megjelent dr. Plank Jenő és Jóbor Já­- X -

Next

/
Oldalképek
Tartalom