József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1946-1947

1946. szeptember 13. (1-21.)

Jegyzőkönyv, készült Budapesten, a m. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanácsának az 1946. évi szeptember hó 13-án tartott üléséről. dr. Heller Farkas prorektor, Németh Endre, Vajda Ödön, dr. Proszt János és dr. Márffy Ede dékánok, dr. Friedrich Lóránd, dr.Plank Jenő, Modrovich Ferenc és dr. Huszár Géza prodékánok, dr.Mihailich Győző, 'dr. Csonka Pál, dr. Szabó Gusztáv, dr. Lányi'Béla, dr. Szi- deczky-Kardoss Elemér, dr. Fülei-Szántó Endre és dr. Laky Dezső tanácstagok. Jegyzett: dr. Badics Aurél műegyetemi tanácsjegyző. Az elnök megnyitja az tilé^t, üdvözli a megjelenteket és a jegyzŐKÖnyv hitelesítésére dr. Szabó Gusztáv és dr.Fülei-Szántó Endre tanárokat kéri fel. * ’ azon lesz, hogy az előlegezett bizalomnak megfeleljen. Különösen kéri a prorektor urat, továbbá a prodekan urakat, valamint a Tanácsnak mindazon tagjait, akik már a múlt tanévben is közreműködtek a Tanácsnak, mint a legfőbb műegyetemi hatóságnak a munkájában, s igy értékes tapasztalatokkal is rendelkeznek, hogy mind az elnököt, mind pedig a tanács tagjait felelősségteljes működésűk közben a kollegiális jóindulaton felül még a ta­pasztalatokból meritett tanulságokkal is támogatni szives— Jelen volt a k: Dr-. Csűrös Zoltán rektor, elnök, 1./ Elnök a mai első teljes ülésén hálásan köszöni, hogy a rektorválasztók őt bizalmukkal megtisz­telték, s a f. tanévre rektorrá választották. Kívánja, hogy a Tanács munkásságát Isten segedelmével a f.tanév­ben akadálytalanul folytathassa. Minden igyekezetével 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom