M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1945

1945. február 24. (1-6 .)

2 leges ostrom alatt, súlyos károkat sze^redtek az egyetem épületei és a berendezések« Már az ostrom alatt megkezdette Gombás Pál dr. az ér­tékek mentését sokszor élete kockáztatásával. Hervadhatatlan érdemeket szerzett e téren több munkatársával egyetemben* Javasolja, hogy az ülés jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon Gombás Pálnak, A z ülés határozata : Gombás Pálnak jegyzőköny-vi köszönetét szavaz a Műegyetem értékeinek az ostrom nap­jaiban mentéséért, Dr. Doby prorektor : felveti a kérdést, hogy a jelen ülés nagytanács-i ülés vagy közgyűlés legyen-e. Az ülés határozata : - Szabó Gusztáv dr. javaslatára - Nagytanács ..ülésnek tekinti magát, kiegészítve az összes műegyetemi tanárokkal. Dr.Doby prorektor : bejelenti, hogy a jegyzői teendőkkel dr.Bardon Alfréd int.tanárt bizta meg, amit az ülés tudomásul vesz. Dr.Doby prorektor : bejelenti, hogy ma d.e, a Műegyetem­re újonnan beszállásolt orosz katonaság egyik hadnagya napi 30 főt kért robotra, naponta 4 órai munkaidővel. Ez alól kitérés nincs. Ismerteti és felolvassa a február 19-én kelt - körlevelét, melyet a tanárok egy részének meg­küldött, Felállította az igazolvány kiadó bi­zottságot, mely a jelentkezőket jogosultság és í~^) l / /

Next

/
Oldalképek
Tartalom