M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1945

1945. február 24. (1-6 .)

Jegyzőkönyv a m.kir.József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem 1945. február hó 24-én tartott, az összes műegyetemi tanárokkal kiegészített Nagytanács-ülésről. Jelen voltak : dr.Doby Géza prorektor, dr. Szabó Gusztáv, Vajda Ödön, dr. Zemplén Géza, dr.Mihailich Győző, dr.Laky Dezső, dr.Kotsis Iván, dr.Jáky József, Muttnyánszky Ádám, .dr.Szentmártony Tibor, Schandl József, Surányi János, Reichenbach Béla, dr.Liska &án.d<rr, dr.Gombás Pál, dr.Plank Jen<^, dr* Gyulai Zoltán, dr.Csonka Pál, dr.Friedrich Lóránd, dr. Mártonffy Károly, dr.Csűrös Zoltán, dr.Vendl Aladár, dr.Zimmermann Ágost, dr.Putnoky László Arvé Károly ny.r.tanárok. A jegyzőkönyvet Írja dr. Bardon Alfréd int.tanár, Dr.Doby Géza prorektor megnyitja az ülést; üdvözli a megje­lenteket, bejelenti dr. Mados Pál ny.r.tanár el- hunytát, aki - magánértesülés szerint - bomba­támadás áldozata lett. Kegyeletes szavakkal mél­tatja az elhunyt kiváló tulajdonságait és érde­meit, javasolja emlékének jegyzőkönyvben megörö­kítését . Az ülés határozata: Mados Pál ny.r.tanár emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. A továbbiakban ismerteti december hó elejétől a fontosabb eseményeket. X tfémet és magyar ka­tonaság és munkaszolgélatosok voltak a Műegye­temen elszállásolva. Ez idő, valamint a tény-

Next

/
Oldalképek
Tartalom