József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem - tanácsülések, 1945-1946

1945. október 31. (1-14.)

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten a magyar József ^ádor Műszaki és Gazdaságtu­dományi Egyetem tanácsának az 1945. évi október hó 31-én tartott üléséről. Jelen vannak: Dr. Heller Farkas rektor,elnök; Verebéiy László prorektor, dr. Friedrich Lóránd, dr.Plank Jenő, dr.Huszár Géza dékánok, továbbá dr. Kotsis Endre, dr. Liska József prodékánok, valamint dr, Mihailich Győző, dr. Csonka Pál, dr.Szabó Gusztáv, dr. Zemplén Géza és dr. Vonház István ny.r.tanárok. Elmaradásukat kimentették: Dr. Búd János és dr. Laky Dezső ny. r. tanárok. Jegyzőkönyvvezető: Dr.Badics Aurél műegyetemi tanács­jegyző. Elnök az ülést megnyitja, üdvözli a megjelenteket s a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr.Mihailich Győző és dr.Szabó Gusztáv tanár urakat. Elnök:mielőtt tanácskozásunkra rátérnék, legyen szabad úgy magam, mint dékán kollegáim nevében hálás köszönetét mondani azért a bizalomért, mely megválasztatásunkban megnyilvánult.ígérjük és felelősségünk tudatában fogadjuk, hogy minden erőnket és képes­ségünket tisztünk lelkiismeretes és pontos betöltésére fogjuk for­dítani. Arről sajnos, a szóbanforgc körülmények folytán le kel­lett mondanunk, hogy a hagyományos ünnepi közgyűlés keretében vegyük át tisztünket. Jól tudjuk azt, hogy a megnyitási ünnepély nem tiszta formaság, hanem hangsúlyozása a tanév megnyitása eseményének és egy­úttal az uj tanácsnak ünnepélyes beiktatása. Úgy véltük azonban, hogy ezúttal erről a lélekemelő aktusról le kell mondanunk,mert a 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom