Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyetemi tanácsülések, 1960-1961

1961. február 17. (70-81.) - 2. Beszámoló a külső ipari megbízások alakulásáról (71-81.)

002752. Vasút építés, Js_Üzom|_t^nsz_£k_ KK kereset nem volt. j 1 • ^Vizépitéstan í_t ^nszék_ Dr. Németh Endre egyetemi tanár 23 35o;-Ft Sal-min Pál docens 11 774;-" Bozóky-Szeszich Károly adjunktus 14 948:-" Lipták Ferenc n 17 645;-" Szalay Miklós tt 11 635;-". Dobos Alajos II 19 415; ­M Szolnnky Csaba tanársegéd 23 8o2 {-" Fekete András ii 13 684;-" Vásony Judit rajzoló 3 446;-" Bisits Ivánná admini's ztrát «r 7 944;-" Kubik Antalné gépíró 3 374;-" Deli Matild tud.segédmunka t. lo 59o:-" Vaskó István meehanikus 7 981;-" Benedek István 1 aboráns 7 277;­H Lanscmár Dezső mechanikus 3 142;-" Gödí László betanított m. 6 943;-" Pálházi Endréné kisegítő 936;-" Szabadiés Jánts hivatalsegéd 2 414,-" i összesen: 19o 3oo.-Ft Viz épités'tani tanszék / Sabathlel József egyetemi tanár lo 55oí—Ft Kozák Mikló's adjunktus 17 4o2;-" Sárosi Laj os n 12 446;-" Stollmayer Ákos tanársegéd 21 371.'-" Kovács Gáborné n " < 8 777;-" Schmidt Erika tudományos sm. 4 891;-" Drotár Lajosné adminisztrátor 6 265,'-" Nagy Istvánná gépíró 3 191;-" Tátrai Frigyes tsz.szakmunkás 3 179;­M Ábrahám Gyula tudományos m« 7 886, Sváb János tanársegéd 19 576;-* Törék István tsz »munkacrő. 1 814;-" Blicha Jánosnó hivatalsegéd 2 o75;-" Benhardt Károly hivatalsegéd 72 o,-" Kertai Ede /5© %/ docens 8oo;-" Rotzik József tanársegéd 4 26o.-" összesen: 125 2 o3.-Ft Éplület ek_S <z erkez^t ei__ és. Tervezése tanszék y Gerendás István egyetemi tanár 6 5 95,-Ft Berendi György docens L, é Karácson Sándor adjunktus 4 426;-" Bruzsa László ii 13 741;-" Valiskó János tanársegéd 4 426;-" Lév^i Jenő n 11 44o;-" 5z~bó Iván w lo 952;-" Kincsi István it 5 849:-" Buza Gyula technikus 2 75 o; -" Kiss Józsefnó adminisztrátor 1 399;-" Szenezi János hivatalsegéd 779;-" összesen: 62 35o.-Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom