Tóth Ágnes: Telepítések a Csonka Bács-Bodrog vármegyében 1945–1948 - Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek 5. (Kecskemét, 1989 [!1990])

Telepítések Bács-Bodrog vármegye területén (1946-1948)

késtek, az aratás érdekében a községből való kilépési zárla­tot a miniszteri biztos rendelkezésére június 30—án meg­szüntették. A község vezető jegyzőjének Jelentése arról számol be, hogy 1946. augusztus 15—re fejeződtek be a ki­telepítéssel kapcsolatos munkálatok. A kitelepítendőket uta­sították, hogy október 31-én reggel 7 órára bevagonírozás­hoz készen álljanak. A határidő előtt két nappal azonban a miniszteri kormánybiztos utasítására, a kitelepítést — rövid időre — leállították. Indoklás: az ausztriai szénhiány miatt a szerelvények nem indulhatnak el. A községekben azonban közhírré tették, hogy a kitelepülök bármely pillanatban áll­janak készen az azonnali indulásra. 1 * 0 A kitelepítésre végül is 1946. november 8—án valamint, november 22—én került sor. A két csoporttal összesen 990 személyt telepitettek Német­országba, /491 férfi és 499 nő/. A második csoportot igás­fogatokkal Csataljára szállították és vagonírozásuk ott töi— tént meg. Az utólagos orvosi vizsgálatok alapján december 9—én még 3 férfit és 4 nőt telepítettek a vaskúti transz­porttal, s ugyanakkor visszamaradt 150 család, akiket ideig­lenesen mentesítettek: ők a Szovjetunióba deportáltak és családtagjaik, akiket a tervek szerint a visszaérkezésük után telepítenek ki. 130 A kitelepítés alig kezdődött el, amikor 1946 júliusában újabb 73 családot telepítettek a községbe Karcagról, Raka­mazról és Szatmár megye községeiből. Ezek a nincstelen, lerongyolódott családok akkor érkeztek, amikor még közel 4 hónapig itt éltek azok a svábok is, akiknek házát nekik ígérték. 1946-ban az aratás korán befejeződött, így az ara­tási munkálatokban sem vehettek részt. "Nevezetteknek a sok ígéretből nem jutott semmi. így most a legnagyobb nyomorban vannak. Ha a község ki is adná az élelmiszerjegyeket, nincs pénzük a lisztet kiváltani. Eddig a földalapból lettek ki­elégítve, de a vetőmag szükséglet, az eddigieket teljesen kimerítette. Jelenleg munkakínálat nincs. Hozzávetőlegesen 100 család van munka és kereset nélkül." — irta Sugár Károly - isi J jegyző. Pontos adataink arra vonatkozóan sincsenek, hogy 1946 júniusában, Vaskút községben mikor kezdődött el a német lakosság kitelepítése. Valószínű azonban, hogy Oaráról köz­vetlenül ide érkeztek az Áttelpítési Miniszteri Biztos egyes csoportjai. Reile Géza jegyző 1946. június 14-én kelt hely­zetjelentése szerint: "A kitelepítés alá esők névjegyzéké­nek kifüggesztése és ezzel kapcsolatosan a mentesítési kérelmek benyújtása megtörtént. A lakosság nyugodtan várja a bizottság döntését. . . A kitelepítés alá kerülő németek gabonáit a földigénylö bizottság felügyelete mellett hordták össze s ugyancsak a földigénylő bizottság tárolja ezen gabonákat is. ^* 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom