Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848. Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára - Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek 1. (Gyula, 1991)

Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai

ZOUNOK. A Szolnok megyei Levéltár évkönyve 1 Szerk. Botka János. Szolnok, 1986, Kiad, a Szolnok megyei Levéltár 416 p. ZOUNOK 2. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk. Botka János, Szolnok, 1987. 394 p. KISKUNFÉLEGYHÁZA TÖRTÉNETE BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: Kiskunfélegyháza újratelepítőinek 1744. évi lajs­troma = In. Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve 1981. Szolnok, 1981.'Kiad. a Damjanich János Múzeum. 123-128.p. FEKETE János: Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek történe­te. Kiskunfélegyháza, 1974. Kiad. a Városi Tanács. 167 p. 1 térk. MEZŐSI Károly: Az iskolaügy Kiskunfélegyházán a XVIII. században. Kiskunfé­legyháza, 1938. Feuer Ny. 17 p. Klny. a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézet 1937/38. évi értesítőjéből. MEZŐSI /METZNER/ Károly: Kiskunfélegyháza múltja és fejlődése. Kiskunfélegyháza, 1931. MEZŐSI Károly: Kiskunfélegyháza településtörténete és XVIII. századi társa­dalma = In. Cumania 2. Kecskemét, 1974. 331-362. p. /Bács-Kiskun megyei Mú­zeumok Közleményei./ Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk. Iványosi Szabó Tibor. Kecskemét-Kiskunfélegyháza, 1935. Kiad. a Kiskunfélegyháza Város Tanácsa. 634 p. 66 t. Bibliogr.: 561-617. p. SZERELEMHEGYI Tivadar: Kis-Kun Félegyháza város monographiája. Nagy-Kőrös, 1882. 314 p. KISKUNHALAS TÖRTÉNETE Kiskunhalas. Helytörténeti monográfia. I. Szerk. Janó Ákos. Kiskunhalas, 1965. /Kiad. Kiskunhalas Város Tanács/ 396 p. 1 térk. NAGY SZEDER István: Adatok Kiskun-Halas város történetéhez. 1-3. köt. Kis­kunhalas, 1924-1926. Hungária Ny. 127, 131-256, 260-380 p. NAGY SZEDER István: Kiskun-Halas Város Története Oklevéltárral. 1, 3, 4, köt. Kiskun-Halas, 1926, 1935, 1936, Kiskun-Halas Helyi Értesítője Ny. 131, 142, 131 p. SOMFAI István: Kiskunhalas /Fotóalbum/ Kiskunhalas, 1980, Kiad. Kiskunhalas Város Tanácsa. 80 p. A BÁCS-KISKUN MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI BÁCS-KISKUN MEGYE MÚLTJÁBÓL sorozat Szerkesztő Iványosi-Szabó Tibor I. kötet /1975. 251 1./:

Next

/
Oldalképek
Tartalom