Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület társadalma és önkormányzati igazgatása 1745–1848. Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas feudális kori levéltára - Bács-Kiskun megyei levéltári füzetek 1. (Gyula, 1991)

Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai

Illyés Bálint-Szöts Rudolf: Bél Mátyás: A kunok és a jászok avagy filiszteu­sok kerületei Rusvay Kálmán: Kecskemét város ménese Bráth János: Fájsz népessége a XVIII. század közepén Mészáros László: Bács-Kiskun megye cigányságának történetéhez /Az 1768-as cigányösszeírás népességstatisztikai-demográfiai adatai/ Lóránd Nándor: Adatok a kecskeméti 12/11. számú, volt "Szentlélek" gyógy­szertár történetéhez Romsics Ignác: A történeti Dél-Pest megye foglalkozás-szerkezeti viszonyai a XX. század elején Selmeczi-Kovács Attila: Az olajosnövény-kultúra kialakulása az Alföldön /Vázlat/ Romsics Ignác: Az áprilisi tanácsválasztások Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme­gyében - az egzakt források tükrében A kötet ára: 55,- Ft. II. Kötet /1979. 671 1./: Bálintné Mikes Katalin: Kecskemét város Tanácsa a XV-XIX. században Mészáros László: Kecskemét gazdasági élete és népe a XVI. század közepén Iványosi-Szabó Tibor: Három katonai összeírás a Rákóczi-szabadságharcról Gyetvai Péter: A tiszai korona-kerület újranépesedése a XVIII. században Kissné Mező Gyöngyi: Kunszentmiklós demográfiai viszonyai a XVIII. század­ban Nóvák László: Pest-Pilis-Solt vármegye alföldi vidékeinek településrendsze­rei a XVIII. században Eperjesi Kálmán: Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori Országleírásban A kötet ára: 175,- Ft III. kötet/1981. 475 1/: Király László: Az "amerikai utas" agrárfejlődés Bács-Kiskunban a második világháború előtt Fekete János: A kiskunfélegyházi pusztakeresők és az alföldi parasztmozga­lom Bezdán Sándor: Kecskemét társadalmi egyesületei a kiegyezés után /1867­1878/ Bánki Horváth Mihályné: Kiskunfélegyháza közművelődése a dualizmus idején Romsics Ignác: A Duna melléki ellenforradalom

Next

/
Oldalképek
Tartalom