Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

Borodbúi, bárányodbúi és gabonádbúi az dézsmát igazán kiadod, és az uzsorás pénzt is, ha vagyon nálad, megmondod, lelked veszedelme és jószágodnak váras számára való foglalása alatt. Isten téged úgy segéljen. BKMÖL IV. 1508/c. 1694. A kötet lapjai számozatlanok. A formula szövegét az 1695. évi és az 1696. évi adókönyvek végén is feljegyezték. E kötetek lapjai is számozatlanok. A SZÉKBÍRÁK ELSZÁMOLTATÁSA 1695. Az székbíráknak adtam kost 32 párját gr. 18. Megadták az árát tall. 31,5. Az többit elfogták hús áráért, melyet aratóknak s nyomtatóknak elhordtunk. Item adtam 280 ürüt gr. 20 párját, akármint járjon az forintos. Adtának meg ökegyelmek az árában tall. 400, tudván 40 polturában az forintost, id est fl. Rh. 600 hiányosokat. Item adtak 100 sillinget, faciunt tall. 66, gr. 4. Summa tall. 466, gr. 4. Summa introitus tall. 498, gr. 1. Kenéz András ökreit vicecolonellus urunk számára megvévén tall. 48, adtam érette sillinget 82, gr. 1, faciunt tall. 51, gr. 5 (sic!). BKMÖL IV. 1508/c. 1695. A kötet lapjai számozatlanok. AZ ÉVES ADÓK ÖSSZESÍTÉSE 1695. [A két lajstrom alapján a beszedett összeg] Summa summarum: tall. 6.366, gr. 4, polt. 6. [Kisebb bevételek:] Tall. 320, gr. 1, polt. 6. Faciunt tall, in universis: tall. 6.687, polt. 2. BKMÖL IV. 1508/c. 1695. A kötet lapjai számozatlanok. AZ ADÓSZEDŐ BÍRÓ KIADÁSAIRÓL KÉSZÍTETT FELJEGYZÉSEK 1695. Az tizedekben vett tábori ökrök árába adtam negyedfél-garasos forintost nro. 400, melyet csak fél-fél tallérban vettek be, faciunt tall, amint bejött nro. 233, gr. 2. Item vacsi bérben adtam 60 körmöci aranyat, mely 3-3 tallérban jött, faciunt tall. 180. Summa 413, gr. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom