Iványosi-Szabó Tibor: Írott emlékek Kecskemét XVII. századi nyilvántartásaiból 2. 1633–1700 - Forrásközlemények 12. (Kecskemét, 2008 [!2009])

DOKUMENTUMOK

TÖRÖKÖKNEK ADOTT AJÁNDÉK 1680. május 20. Anno 1680. die 20. May. Harantzos Nagy János főbíróságában az pesti és budai bárányok kiosztásáról való jegyzés. [A felsorolás csaknem pontosan megegyezik a korábbi évek téte­leivel.] BKMÖL IV. 1510/i. 1680. 6-8. AZ ELŐZŐ ÉVI BÍRÁK ELSZÁMOLÁSA 1680. május 24. Anno 1680. die 24. May. Nagy János uram főbíróságában az derékpénznek bejöveteléről való számtartás. Tavalyi főbíró nemes Kalocsa János uram adott Nagy János uram kezébe tall. 1000, id est ezer. Item aranyat 13,5. Timon pénzt tall. 12,5. Zolota és rossz tallérokat tall. 26. Sárközi István uram is adott Nagy János uram kezébe dézsma bor árát tall. 300. Item tall. 1,5, id est háromszáz másfél tallért. Bor hasznát tall. 114. Szabó Keresztes adószedő bíró uram adott egy zacskóban tall, tizenkét százat. Item tallérpénzt tall. 90. Item garasul adott egy zacskóban tall. 275, id est kétszázhatvanöt tallérra valót. Item aranyat 26. Item harmadik zacskóban adott garaspénzt tall. 597, id est ötszázkilenvenhét tallért. Kisbírák Szívós István, Kintses János, Szívós János és Vintze Gergő adtának ri­degpénzt tall. 175, id est százhetvenötöt. Item az kisbírák fa- és szénapénz maradékját adtának tall. 84, id est nyolcvanné­gyet. Garasul volt olvasva 20-val hat tallér számban. Vásárbíró Farkas Péter adott vásárpénzt tall. 4, d. 12. Székbírák Szabó Lőrinc, Tot Gergely, Nagy György és Csendes György adtak tall. 391, tallért háromszázkilencvenegyet. In summa tall. 4348,5, id est négy ezer háromszáz 48,5. BKMÖL IV. 1510/i. 1680. 9-10. AZ ADÓPÉNZEK ELKÖLTÉSE 1680. május 24. Anno 1680. die 24. May. Nagy János uram főbíróságában az derékpénznek kimeneteléről ratio: Summánkra adtunk az nazurbéknek Muszli efendinek tall. 1250.

Next

/
Oldalképek
Tartalom