1956 Bács-Kiskun megyében - Forrásközlemények 10. (Kecskemét, 2006)

DOKUMENTUMOK

Karajkó János bejelenti, hogy a pártszékházat átadják a városnak lakások cél­jára. Ugyanakkor kérik a volt MNDSZ székházat részükre, amelyben a városi Pártbizottság lenne, a járási bizottság ré­szére a Ságvári téren lévő és jelenleg a Tangazdaság által igénybevett épületet szeretnék. A Tangazdaságnak átadnák a VIII. körzeti helyiségeket és a VIII. körzet részére esetleg a felszámolás alatt álló Kossuth Tsz által elfoglalt épületet kérik. Vincze Ferenc elnök szükségesnek tartja, hogy egy bizottság felmérje a város területén az épületeket, hol lehetne igénybevenni épületeket lakások céljára. A bizottság javaslata alapján tárgyalnák meg az esetleges átcsoportosításokat, melyek következté­ben igen sok volt iroda szabadulna fel lakás céljára. Termé­szetesen a bizottságot ki kell szélesíteni, hogy minél többen dönthessenek a lakások kiadása felöl. így jobban tudják biz­tosítani a helyes szétosztást. 297/vb. hat. 1956. Határozat A vb szükségesnek tartja, hogy a lakások helyes szétosztása és egyes épületek lakások céljára tör­ténő igénybevétele végett a megalakított bizott­ságot kiszélesítik, hogy ezzel is helyesen és meg­felelően juttassák olyan dolgozóknak a lakást, akik valóban arra legjobban rászorulnak. Vincze Ferenc javasolja, hogy az ipari osztály vezetőjének Török László me­gyei tanács ipari osztályának dolgozóját nevezzék ki és kér­jék a Megyei Tanács vb-tól nevezett áthelyezésének enge­délyezését. Nevezett igen jó szakember és nagy gyakorlata van közig[azgatási]. vonalon, ipari vonalon is. A feladatok mindjobban növekednek és Török László igen megfelelő lenne osztályvezetőnek. 298/vb. hat. 1956. Határozat A vb szükségesnek tartja, hogy a városi tanács ipari osztályának vezetésével Török László me­gyei ipari osztály dolgozóját bízzák meg és ezért a Megyei Tanácstól kéri nevezett áthelyezését, aki kiváló szakember és nagy közig[azgatási]. gyakorlattal rendelkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom