Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Vagyonbecslések és inventáriumok a reformkori Kecskemétről

Melyekről teszem ezen hivatalos tudósításomat Kecskeméten november 24-dik napján 1838. Csányi János m. p. senator. BKMÖL IV. 1504. cl 171. d. 1838. 5. CSÁNYI JÁNOS SZENÁTOR VAGYONBECSLÉSE 1838. december 1. Alólírott, a nemes bírói széknek e folyó évi november 28. napján költ végzése szerént avégre lévén kiküldetve, hogy hites ügyvéd és senator Csányi János úr ké­rése következésében annak fekvő javait becsültessem meg. Alázatosan jelentem é következőket. Kimenvén a tisztelt senator Csányi János úr házához, az elől állított nyolc tanúkat, az kik mindenémü fekvő javait átaljában jól esmérik, úgymint: Varga János 50 esz­tendős, református, özvegy, szűcs mester, házzal, szőlővel biró lakos; Frankó Constantin 40 esztendős, óhitű kereskedő és gazdálkodó; Vojtik János 59 esztendős, római katolikus, feleséges, gazdálkodó; Kardos János 48 esztendős római katolikus, feleséges, gazdálkodó; Salamon János 58 esztendős, református, feleséges mester­ember, gazálkodó; Nyerges János 47 esztendős, református, feleséges, gazdálkodó; Szinyai József 52 esztendős, református, feleséges, gazdálkodó és Fruktus Tóth Imre 71 esztendős, római katolikus, özvegy, gazdálkodó. Minekutána ezeket a szokott hit­forma szerént mindeneknek előtte meghiteltettem, a becsüt ezen rendszerént állapí­tották meg, ugyanis: 1- ször. A házat, mely jó és dupla épületekkel ellátva a 2-ik tizedben, a piachoz kö­zel, a quartélyház, Varga János és senator nemes Kún János úr szomszédságában fekszik, becsülték váltó cédulában értve 10.000 forintokra. 2- szor. Az Alsó hegyi öreg szőlőt, mely Vojtik János és Kardos János szomszédsá­gokban fekszik, hat pasztákban háromszázötven utakból áll, benne gunyhó és jó da­rab veteményföld, és becsülték öszvesen szinte váltócédulákban 4.000 forintokra. 3- szor. Az úgynevezett új szőlőt, mely Salamon János és Nyerges János szomszéd­ságokban fekszik, hat pasztákban, ötszáz utakból áll, benne sajtóház, kapás lak­hellyel, 3/4 hold veteményes föld is van benne, becsülték ötezer, azaz 5.000 forin­tokra. 4- szer. A Nyíri húsz holdakbul álló örök földet, amely Szinyai József és Fruktus Tóth Imre szomszédságukban fekszik, becsülték 1.500 forintokra. A megbecsültető szenátor, Csányi János úr javai mennyisége öszvesen váltócédulá­ban tészen 20.500, azaz húszezer ötszáz váltóforintokat, azzal a világosítással, hogy ezen summában sem a házi, sem a szőlőbéli eszközök nem számíttatak. Melyről teszem ezen hivatalos tudósításomat. Kecskeméten, december 1-ső napján 1839. Veres István m. p-ria kiküldetett senator. BKMÖL IV. 1504. c/ 171. d. 1838.

Next

/
Oldalképek
Tartalom