Bács-Kiskun megye múltjából 19. (Kecskemét, 2004)

KNIPL ISTVÁN Volksbundtól a Waffen SS-ig

A Volksbundtól a Waffen SS-ig (A Volksbund helyi szervezetei és Waffen SS katonák Császártöltés, Hajós és Nemesnádudvar községekben) Sváb települések a Bácska északi peremén Császártöltés, Hajós és Nemesnádudvar a mai Bács-Kiskun megye területén, az 54. számú főút mentén található szomszédos települések. Mindhárom község a 18. század második felében, német lakosok betelepítésével jött létre. Az általunk vizs­gált korszakban a települések lakói még őrizték betelepített őseik hagyományait, nyelvét, identitását, így a hazai németség szerves részét képezték ebben az időben. A trianoni Magyarország területén az 1940-es években a világ közel 100 milliós németségének alig 0,5%-a, 1 mintegy 470 000 fő német nemzetiségű lakos élt, akik az ország lakosságának mintegy 5-6%-át tették ki. Témánk szempontjából a hazai németség legfontosabb rétege a mintegy 56%-ot kitevő mezőgazdasági munkás, akik jelentős része ekkor kis- és középparaszt volt. 2 A települések etnikai összetételét az 1941. évi népszámlálás adatait megvizs­gálva kísérelhetjük meg rekonstruálni. A népszámlálás során a számlálóbiztosok fel­adatul kapták a nemzetiségi falvakban a lakosság hangulatának felmérését, valamint pontos feljegyzéseket készítettek a falvakban működő nemzetiségi szervezetekről. Ennek során összeírták a Volksbund helyi szervezeteit, megnevezték azok vezetőit, a hangadókat, továbbá leírták azok társadalmi helyzetét. Ezek az adatok azonban a téma tárgyalása során nem használhatók, mivel az adatlapok jelentős része meg­semmisült a háború során (a tárolásukra szolgáló épület találatot kapott, a maradék­kal pedig katonák tüzeltek), a megmaradt adatlapokat pedig a háború utáni feldolgo­zás után megsemmisítették. 3 A népszámlálási adatok tükrében a települések lakossága az alábbiak szerint alakult 1941-ben: Település Lakosok száma Ebből férfi Nő Császártöltés 3 670 1 796 1 874 Hajós 5 311 2 547 2 764 Nemesnádudvar 3 097 1 475 1 622 FEHÉR István, 1988. 31. MANHERCZ Károly, 1998. 32. ŐZE Sándor, 1994.

Next

/
Oldalképek
Tartalom