Bács-Kiskun megye múltjából 17. (Kecskemét, 2001)

TERENYI ÉVA A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára bibliográfiája 1996-2000

TERENYI EVA A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA BIBLIOGRÁFIÁJA 1996-2000 1 1. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN: Gróf Koháry István és Kecskemét város haszonbérleti szerződése a Pest megyei Vacs pusztáról. 1693. augusztus 27. - Az Országos Erdészeti Egye­sület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei. 1975. 8-10. 43-53. 2. BÁLINT BÉLÁNÉ (a 3. fejezetet összeáll.): Megyénk munkásmozgalma az ellenforradalmi rendszer időszakában, 1919-1944. = Olvasókönyv a magyar munkásmozgalom Bács-Kiskun me­gyei történetéhez. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat, 1975. 3. fejezet. 132-178. 3. BÁLINT BÉLÁNÉ MIKES KATALIN: Bács-Kiskun Megyei Levéltár. [Levéltárismertető]. = Buda expugnata 1686. Europa et Hungária 1683-1718. A török kiűzésének hazai levéltári forrásai. [Szerk. Felhő Ibolya, Trócsányi Zsolt.]. Budapest. Budapest Fővá­ros Levéltára, 1987. 123-137. 4. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN: Kecskemét a seregek ütközőpontjában. = Végvár és társadalom a visszafog­laló háborúk korában, 1686-1699. Eger. Heves Megyei Műz. Igazgatósága, 1989. 111-125. (Studia Agriensia 9.) 5. BÁLINTNÉ MIKES KATALIN: Bálint Béla múzeumigazgató tevékenysége, 1955-1959. = Múzeumi kutatá­sok Bács-Kiskun megyében 1994. Szerk. Székelyné Körösi Ilona Kecske­mét. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága 1995. 21-27. 6. PÉTERNÉ FEHÉR MÁRIA: Az első vidéki kaszinó. = Kecskeméti Lapok. 87. 1991. 38. 5. A Bács-Kiskun Megyei Levéltár bibliográfiája az 1950-1990 között megjelent írásokról a Bács-Kis­kun megye múltjából 11. kötetében, az 1990-1995-ig eltelt időszaké pedig a 14. kötetben található. A kiegészítéseket itt közöljük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom