Bács-Kiskun megye múltjából 15. (Kecskemét, 1999)

ORGOVÁNYI ISTVÁN Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története

ORGOVÁNYI ISTVÁN Az 1956-os forradalom és szabadságharc kecskeméti eseményeinek története 1 1956 ősze Kecskeméten "...városunk egész lakossága egységesen áll a Párt Központi Vezetősége mögött. " 2 A rövid bevezető részben csak vázlatosan mutatom be a forradalmat közvetlenül megelőző időszakot. Az alábbi adatok 3 csupán illusztrálják a korabeli állapotokat, de alkalmasak arra, hogy rávilágítsanak egy nehéz helyzetben lévő ország fejlettségi szintjéhez képest is jelentős lemaradással küszködő régió mindennapjaira. Kecskemét ebben az időszakban elmaradott térség központja volt, lassabban fejlődött az ország más területeinél. Lakossága 88 369 fő, ebből belterületen mind­össze 33 330 fő lakott. Összesen 25 ipari jellegű vállalat volt a városban. A két kon­zervgyár alkalmazta a legtöbb munkást, körülbelül 3 ezer főt, az üzemek többsége néhány száz emberrel dolgozott. Az átlagos munkáslétszám 1955-ben 6826 fő. 1945 óta mindössze 412 lakóház épült, az 1954. júliusi lakásösszeírás szerint 17348 lakás volt a városban, ebből 9753 magántulajdonban. Elektromos áram 9785, veze-tékes víz csak 678 lakásban volt, a gázt egyetlen lakásba sem vezették be. 1956­ban állami pénzből mindössze 25 új és 287 felújított lakásra futotta. A megye községeinek 25-30 %-ában, 31 községben egyáltalán nem volt villany. Az SZKP XX. kongresszusa és az MDP KV júliusi határozatai alapján országosan kibontakozó enyhülés és a reformfolyamat ellenére továbbra is érvényesültek a rendszer lényegét képező totalitárius jellemzők. Ösz lévén mindez elsődlegesen a begyűjtésben mutatkozott. Az aratás végeztével Kecskemét a megye városai között az utolsó helyen állt a begyűjtés területén. 300 hátralékosa volt annak ellenére, hogy a beadást közvetlenül a cséplőgéptől kellett teljesíteni. A korábbi évekhez képest jobb volt az emberek „hozzáállása", mégis: „Vannak notórius nem teljesítők. Ezek között ismét szerepel Deák István, visszahívott borbási tanácstag, aki állandóan agitál a termelők között, verseket ír, és azt írja, hogy nem kell gabonát beadni. Ezekkel szemben csak transzferálással lehet boldogulni." 1 A tanulmány a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Alapítvány támogatásával készült. 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (a továbbiakban BKMÖL) XXIII. 551. a. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzökönyvek 1950-1973. Az 1956. augusztus 22-i tanácsülés jegyzőkönyve. Beszámolójelentés a várospolitikai terv eddigi végrehajtásáról. 3 Az ötvenes évekből származó statisztikai adatokkal azonban vigyázni kell, ugyanis politikai okokból szépítettek rajtuk. 4 BKMÖL XXIII. 552. Kecskemét Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága. VB-ülések jegyzőkönyvei

Next

/
Oldalképek
Tartalom