Bács-Kiskun megye múltjából 14. (Kecskemét, 1998)

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig

IVÁNYOSI-SZABÓ TIBOR Jelentősebb közigazgatási változások a mai Bács-Kiskun megye területén 1848-ig Bevezető Az elmúlt évtizedben ismét megkülönböztetett figyelem irányult a me­gyékre. Közigazgatásunk ezen évszázadokon át formálódó, változó intéz­ményrendszere, középszintű irányítója történelmünk során a csaknem szükségszerűen jelentkező társadalmi és politikai átrendeződések prog­ramjai között nem első alkalommal vált egyfajta ütközőponttá. Tisztán kell viszont látnunk, hogy bár közel ezer éven át a magyar közigazgatás­ról aligha lehet beszélni a megye említése nélkül, minden korszakban más és más forma és tartalom húzódik meg mögötte. Merőben más volt a feladata az eredeti névadónak, az egykori királyi vármegyének mint an­nak, amely az évtizedeken, sőt évszázadokon át formálódó, szerveződő nemesség jogainak egységesítését, majd védelmét kívánta elsődlegesen szolgálni. A rendiség megszerveződése után is más célokat tűztek ki elé mint a központosító és az abszolutista törekvések idején, amikor sokan a magyar függetlenség utolsó bástyájának tekintették ezt a szervezetet. Érthetően megkülönböztetett figyelmet kapott a reformkorban majd a ki­egyezést előkészítő küzdelmekben. Szükségszerűen és gyökeresen módo­sult feladatrendszere a polgári államban, és merőben újra szabták kötel­meit, feladatait a diktatúrával összefonódott tanácsrendszer időszaká­ban. A rendszerváltást követően, a mögöttünk lévő több mint fél évtized alatt a jelentősebb politikai irányzatok más-más politikai célzattal, de egy merőben új megye vízióját fogalmazták meg. Felmerült teljes felszá­molásának gondolata is. Az elmúlt fél évtized tapasztalatai és vitái alap­ján nem nehéz megállapítani, hogy távolról sem tekinthetjük lezártnak azt a folyamatot, amely révén minden bizonnyal a korábbiaktól eltérő ar­culatot fog kapni a magyar közigazgatás e középszintű szervezete. Erő­sen valószínű, hogy ez az intézmény, amely egykoron a lassú fejlődési ütem miatt két-három évszázadon át is jelentősebb változás nélkül képes volt ellátni a kor követelményeinek szintjén mind a közigazgatás, mind a jogszolgáltatás terén a rá háruló feladatokat, az ipari társadalomban a közigazgatási és a politikai igények gyorsabb és erőteljesebb változásai­nak hatására egy meghatározott kereten belül már egy, illetve fél évszá­zad elteltével sem tud zavartalanul működni. Bár eltérő tartalommal és szervezeti formában ugyan, de a társadalmi és a gazdasági átalakulás hatására minden bizonnyal ismét képes lesz megújulni. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom