Bács-Kiskun megye múltjából 12. (Kecskemét, 1993)

Iványosi-Szabó Tibor ADATOK A CIGÁNYOK KECSKEMÉTI TÖRTÉNETÉHEZ (1596-1850)

Iványosi-Szabó Tibor ADATOK A CIGÁNYOK KECSKEMÉTI TÖRTÉNETÉHEZ (1596-1850) L BEVEZETŐ Négyszáz év óta élnek itt köztünk Kecskeméten is cigányok. Sorsunk több tekintetben összefonódott. Egy évszázadon át együtt szenvedtük a török hódoltság minden keservét, a felszabadító háború minden kínját. Együtt kellett átélni a rácok kíméletlen támadását, a szabadságharc során a városra kirótt sarcolásokat, a többször visszatérő pestist, kolerát, nem ritkán a betegségnél is keservesebb szegénységet, a nyomort. Mégis bántóan keveset tudunk e néptöredék Kecskeméten élő csoport­jának sorsáról, annak küzdelmeiről és gyarapodásáról. De nemcsak mi vagyunk több tekintetben is adósok velük szemben. Ugyanezt kell megálla­pítania minden olyan európai népnek, amelyhez hozzákötötték sorsukat. Az elmúlt több mint két évszázad során több ízben is történt kísérlet arra, hogy ennek az etnikumnak ügyét a kor színvonalán megoldják. Az ered­mény különféle okok együtes hatása miatt nem lehetett kielégítő. Teendő a későbbi évtizedekre bőven maradt. A szociális problémák iránt érzéke­nyebb korunkban visszatérő gond Európa nagyobb részén a cigányság felmelkedésének biztosítása. Tehát nemzetközi problémává vált, és több ország és az ott élő cigányság közös összefogását igényli ez az akuttá vált gond. 1 A megoldás elmaradását csaknem minden esetben hátráltatta a kap­csolatokban fellelhető ellentmondásosság. Sajátos kultúrájuk, nyelvük, szokásaik, hagyományuk és az őket körülvevő előítélet különálló közösség­gé formálta őket. Ebből is adódott csaknem minden országban a velük szembeni idegenkedés. Jogi korlátaik, a társadalom perifériájára való szo­rítottságuk nem tette lehetővé számukra, hogy a társadalmi és a gazdasági fejlődés ütemét követni tudják. A korszerű gazdálkodás, a modern szakis­meretek és technika mind élesebben leválasztotta őket a társadalom egé­széről. Azok, akik mégis ki tudtak törni a visszahúzó keretek közül, óhatatla­nul nagyrészt asszimilálódtak. Napjainkban a felemelkedés igényével 1. A cigánysággal foglalkozó magyar szakiradalom igen bőséges és sokoldalú. Megyénk és Kecskemét cigányságának történetéről is több feldolgozás készült. A közelmúltban, soro­zatunk I. kötetében jelent meg MÉSZÁROS László: 1975. munkája gazdag bibliográfiai összeállítással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom