Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Életutak - TÓTH Ágnes: Beszélgetés Balanyi Bélával

PAPP IMRÉNÉ ÉS TÓTH ÁGNES BESZÉLGETÉS BALANYI BÉLÁVAL Balanyi Béla bácsi a Kecskeméti Ál­lami Levéltárnak, majd a Bács-Kiskun Megyei Levéltárnak 23 évig dolgozója, 20 évig pedig igazgatója volt. Beszélgetésünk egyben születésnapi köszöntő is, hisz rö­vid időn belül 80. születésnapját ünnepli. Ez még az életrajzi adatok ismerőinek is alig hihető, hisz fiatalos elevenség, szelle­mi és fizikai frissesség sugárzik róla. Kérjük elevenítse föl gyerekkorát, családi környezetét, azt, hogy honnan is indult el a tudomány világa felé? Kecskeméten születtem 1911. febru­ár 1-én. Apám mint vasúti váltóőr dolgo­zott, s így a munkájából adódóan hol ide, hol oda helyezték. Ezért a család élete is elég zaklatott volt, az állandó öltözködé­sek, meg a hosszabb-rövidebb ideig tartó különélések miatt. Én példá­ul az elemi iskolát legalább négy helyen végeztem — Városföldön, Kecskeméten, Mindszenten és Nagykőrösön —, de lehet, hogy minden helyet hirtelenjében föl sem soroltam. Aztán Nagykőrösön állapodott meg a család, ott jártam középiskolába, s ott is érettségiztem 1931­ben. A gimnázium után Képzőművészeti Főiskolára akartam menni, de nem vettek föl. Bár nagyon el voltam keseredve, tudtam hogy állás és szakma után kell néznem, hisz a szüleim is szegény emberek voltak, akiknek még a húgomat is taníttatniuk kellett. így iratkoztam be Kecskeméten a Református Jogakadémiára, majd a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen folytattam jogi tanulmányaim. De befej ezni már nem tudtam, mert behívtak katoná­nak, s azután jött a háború is. A pénztelenség, a hosszabb-rövidebb ideig tartó katonáskodások miatt csak évekkel később tudtam letenni a jogi doktorátushoz hiányzó szigorlataimat. Közben voltam nevelőta­nár, konyhakertész, burgonya kereskedő. Mindent elvállaltam és min­denbe belefogtam ami a megélhetést valamennyire is biztosította. Vé­gül 1942-ben avattak doktorrá Kolozsváron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom