Bács-Kiskun megye múltjából 11. (Kecskemét, 1992)

Kartográfia - KUCZY Károly: A kalocsai Érsekség Gazdasági levéltár kéziratos térképeinek kartográfiai névtára I. Érsek-Harta és Szentkirály puszták térképeinek vizsgálata

KUCZY KÁROLY A KALOCSAI ÉRSEKSÉG GAZDASÁGI LEVÉLTÁR KÉZIRATOS TÉRKÉPEINEK KARTOGRÁFIAI NÉVTÁRA I. ÉRSEK-HARTA ÉS SZENTIRÁLY PUSZTÁK TÉRKÉPEINEK VIZSGÁLATA.* I. BEVEZETÉS A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár Térképtára 1749-1945 kö­zötti időszakból 1-től 826-ig sorszámozott térképet, vázlatot tartalmaz az érseki tulajdonú birtokokról, érseki birtokokat érintő rendezésről. 1 E két évszázad nagy mennyiségű térképe természetszerűen igen külön­böző akár a felvétel tárgya, célja, tartalma, illetve a térség mérete szerint. Az egyes birtokok felmérése, a határok megállapítása, az érseki és más feudális birtokok, községek határának elkülönítése, határperek kezdeményezése, bírói döntések rögzítése sajátos térképcsoport. Igen fontos részét képezik a mezőgazdasági hasznosítás rögzítése szerinti felvételek: a nyomások kijelölése, vagy a jobbágyfelszabadítás során a birtokok elkülönítése után az egyházi tulajdonban maradt földterület, * A feldolgozást a PRO RENOVANDA CULTURA HUNGÁRIÁÉ Alapítvány, Magyaror­szág Történeti atlasza szakalapítvány díjazásra alkalmasnak találta. 1. A térképtár anyagának ellenőrzése és újrafelvétele megtörtént. Megjelent „A Magyar­országi Egyházi Levéltárak Térképei XNI-XTV." köteteként az Új Magyar Központi Levéltár kiadásában, Budapest, 1990. Címe: A Kalocsai érseki tartomány térképei­nek katalógusa. Összeállította Dóka Klára. Munkatársak Bán Péter és Kuczy Károly. (Lásd bővebben: Dóka Klára Bevezetés 9-16 oldal, XIII. kötet 1.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom