Bács-Kiskun megye múltjából 9. - Közművelődés (Kecskemét, 1987)

SZTRAPÁK Ferenc: Sajtó és közművelődés kapcsolódásai a Petőfi Népe és a Forrás évfolyamaiban

Sajtó és közművelődés kapcsolódásai a Petőfi Népe és a Forrás 1970-es évfolyamaiban SZTRAPÁK FERENC Eléggé közel van mindannak a közvetlen előzménye, ami bekövetkezett a 80-as évekre, és ami friss válaszokat követel a legmaibb kérdésekre. Az értékelések mozaikjai gyakran messze állnak attól, hogy összeilleszthetőek legyenek. Egyetlen héten belül, ugyanabban a lapban is más-más nézetek jelentek meg a 70-es esztendőkről. A gazdasági szakember a nemzetközi enyhülés kedvező légkörét és az évtized bőséges hitelforrásait emeli ki. 1 A fogyasztás és a felhasználás terme­lésnél is gyorsabb növekedése ugyan nagy ellentmondásokat élez, de a keserű pirula még várat magára, különböző mutatók az életszínvonal dinamikus emelkedéséről vallanak. Az író—kritikus szerint viszont már az 1970-es esztendők „elejétől fogva nagy törés van az egész világ életében, gondolkodá­sában, a külpolitikában, a világgazdaságban valamiképp megfagyott a leve­gő, a hatvanas évekbeli jó huzat... a világon mindenhol sok minden valami­képpen megingott, megzavarodott, ezért sajnos az írók is meginogtak." 2 Hogyan változott, fejlődött ebben az időszakban Bács-Kiskun megye két legszámottevőbb tömegkommunikációs fóruma, a Petőfi Népe című napilap, és a Forrás nevű folyóirat? Hiszen akár a sajtó, akár a közművelődés oldalá­ról nézünk a jövőbe, egyik orgánum sem viselkedhet úgy, mintha mi sem történt volna. I. SZEREP ÉS FELTÉTELEK A sajtóval — beleértve kulturális szerepkörét — kapcsolatban támasztott követelményeket meghatározzák a „tényleges, gyakorlati, életbevágó szük­1 RÁBA András: Világgazdasági folyamatok és kilátások. Népgazdaság, 1983. II. 16. 2 Ld. E. FEHÉR Pál: Egy régi párbeszéd Gáli Istvánnal Népszabadság, 1983. II. 12. 13. old. 3 Lenin válogatott művei. Az OK(b)P XI. kongresszusa. A Központi Bizottság politikai beszámolója. Kossuth Könyvkiadó, 1977. 3. k. 382. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom