Bács-Kiskun megye múltjából 9. - Közművelődés (Kecskemét, 1987)

MÁNDICS Mihály: Nemzetiség — szocializmus — közművelődés (Áttekintés Bács-Kiskun megye bunyevác lakosságának közművelődéséről)

Nemzetiség — szocializmus — közművelődés Áttekintés Bács-Kiskun megye bunyevac lakosságának közművelődéséről MÁNDICS MIHÁLY „A kiművelt emberfők sokasága teszi az ország erejét." (Széchenyi istván) „ ... a világ a népek kórusából áll, ebben a kórusban mindenki a maga nyelvén szóljon és énekeljen, s lehetőleg a szocializmus, a nemzeti függetlenség, a béke dallamait szólaltassa meg." — (Kádár János Vas megyei beszédéből) Nemzetiségi politikánk főbb vonásai Hazánknak, amelynek területén többféle nemzetiséghez tartozó állampol­gár él együtt, ebből az együttélésből adódóan számos sajátos problémát is meg kell oldania. Igaz, nemzetiségieink aránya az össznépességen belül ala­csony, a szocialista nemzetiségi politikánkat azonban olyan elvi kérdésnek tekintjük, amely nem lehet függvénye a nemzetiségi lakosság számának. 1 A régi Magyarország legsúlyosabb bűnei és mulasztásai között tartjuk számon az elégedetlen és rossz nemzetiségi politikát, amely egyik okozója volt a nemzeti katasztrófáknak. Ma ez a kisebb horderejű belpolitikai kérdé­sek egyike. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hatékony és helyes nemzetiségi politikánk szerény tégla társadalmunk épületében. A szocializmus építésének mai szakaszában, amikor a szocialista gazdaság építése mellett a szocialista tudat, a műveltség emelésének, terjesztésének, a közművelődés hatékonyabbá tételének időszakában élünk — a nemzetiségi kultúrák kérdése is jobban előtérbe kerül. Természetesen nem új elvek megfo­galmazásáról van szó, mert erre nálunk nincsen szükség. 1 A szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus időszerű kérdései. (MSZMP KB. mellett működő Kutúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása) Bp., 1974. Kossuth Kiadó. 32 —36. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom