Bács-Kiskun megye múltjából 7. - Gazdaságtörténeti és demográfiai feldolgozások (Kecskemét, 1985)

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII—XVIII. században

Gabonaűrmértékek használata Kecskeméten a XVII—XVIII. században „A gazdaságtörténetnek, de főként a magyar gazdaságtörténetnek nincs egyetlen annyira elhanyagolt területe, mint a mértékeknek története. Pedig épp a gazdaságtörténeti kutatásban igen gyakran van szükségünk, mint se­gítő eszközre a régi mértékek pontos ismeretére" 1 Bár Bogdán István mun­kássága révén a magyar középkorral kapcsolatos adósságából sokat törlesz­tett történettudományunk, de az űrmértékekkel kapcsolatosan még mindig jogos Léderer Emma egykori megállapítása. 2 Minden bizonnyal ez is hozzá­járul ahhoz, hogy az adatok viszonylagos bősége ellenére is kevés ár- és bér­történeti munka jelent meg a XVII—XVIII. századból. Közvetve ugyan, de érezhetően hátráltatja a mértékegységek kellő ismeretének hiánya ezen idő­szak társadalmi változásainak pontosabb rögzítését is. A feudális kor egészén belül általános a központilag meghatározott mér­tékegységek hiánya, illetve azok mellőzése, a helyi mértékek használata. Ennek következtében az eredményes kutatás érdekében célszerű minden jelentősebb tájegységen belül megvizsgálni, milyen sajátosságok érvénye­sültek. A hódoltság különleges viszonyai a másfél évszázad alatt erőteljesen hoz­zájárultak ahhoz, hogy a pénzek forgalma és a pénzértékek mellett a mérték­egységek alakulásában is a helyi tényezők jobban érvényesüljenek. Ennek hatása még a XVIII. században is érezhető. Ez az eltérés legfeltűnőbben talán a gabonaürmértéknél jelentkezik. Ezek pontos ismerete nélkül viszont nem lehet feldolgozni az egyik legfontosabb, legszélesebb körben vásárolt, illetve fogyasztott árucsoportnak, a gabonaféléknek árváltozásait. A Duna­Tisza-közén a XVII—XVIII. században a gabonaneműk mérésére a fertály, a kila, a mérő és a véka szolgált. Tekintettel arra, hogy egy egész tájegységen belül kb. két évszázadon át használták e mértékeket, rögzítették forrásaink 1. LÉDERER Emma: Régi magyar űrmértékek. Századok, 1923. 1—6. sz. 123. 2. BOGDÁNT István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Bp. 1978. Akadémiai Kiadó, 388.1. 10* 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom