Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

FELNŐTTOKTATÁS - SZŐTS RUDOLF Gimnáziumi felnőttoktatás a Katona József Gimnáziumban

Gimnáziumi felnőttoktatás a kecskeméti Katona József Gimnáziumban a felszabadulás után SZŐTS RUDOLF Helyzetkép Kecskemét 1944. október 31-én szabadult fel. Ebben az időben városunk­ban négy gimnázium létezett, két leánygimnázium: az Angolkisasszonyok Ward Mária róm. kat. Leánygimnáziuma és a Református Nőne velő-intézet Leánygimnáziuma, valamint két fiúgimnázium: a Kegyestanítórendi róm. kat. Gimnázium és a Református gróf Tisza István Gimnázium. A felszaba­dulási évek olyan sok változást hoztak a helybeli gimnáziumok történetében, hogy a címben meghatározott témánk kifejtése előtt elengedhetetlen tisztáz­ni, milyen névváltozások és összevonások alakították ki a jelenlegi helyzetet, illetve magát a Katona József Gimnáziumot. A város elrendelt kiürítése miatt a négy gimnázium csak 1944. november 18-án kezdte meg működését Kecskeméti Egyesített Gimnázium néven Mészáros Imre kegyesrendi tanár igazgatása alatt. Ez az 1944/45-ös tanév 1945. július 15-én zárult. Az 1945/46-os tanévben a négy gimnázium már megkezdhette a maga önálló működését. Szervezetükben annyi változás következett be, hogy az általános iskolák megteremtésével a régi nyolc osztályos gimnázium első osztálya most ugyanezekben a gimnáziumokban az általános iskola V. osztályaként működött, majd a következő tanévben létre­jött az általános iskola VI. osztálya is. 1947. március 1-én a gimnáziumok volt alsó négy osztálya szervezetileg is elvált a gimnáziumoktól, és önálló általános iskolává szerveződött, megteremtve egyidejűleg a maga I—IV. osztályos alsó tagozatát is. Az iktatókönyv és az iratok hiányában nem lehet pontosan megállapítani, hogy mikor vette fel a református fiúgimnázium régi elnevezése helyett a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma elnevezést, de az 1946/47-es anyakönyv megnyitásakor még gróf Tisza István szerepel a gimnázium nevé­ben, az évközi és év végi bejegyzések azonban már az új pecséttel vannak igazolva. Az 1948. évi XXXIII. sz. tc. állami tulajdonba vette az iskolákat. E kor­37* 579

Next

/
Oldalképek
Tartalom