Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

NEMZETISÉGEK OKTATÁSÜGYE - MÁNDICS MIHÁLY A csávolyi délszlávok anyanyelvi oktatása (1748—1978)

,,. . . szeretnék dolgozni, alkotni mohón vágyom rá, hogy válóra váltsam eddig sohasem tapasztalt pompás lehetőségeinket. " A. Sz. Makarenko k csávolyi délszlávok anyanyelvi oktatásáról (1748-1948-1978) MÁNDICS MIHÁLY Bevezetés Áll és működik nemzedékek tudományának bölcsője, az Alma Mater. Hányszor töltötte be csendes termeit secundától rettegő diákok susogása, ősz nevelők bölcs magyarázata, csínyeken derülő „nebulók" kacaja. S a szár­nyas idő száll tovább. Űj fejezet nyílik népünk életében és iskolánk történe­tében is. Végre szélesre tárhatta kapuit kis mezítlábasok, kultúránk igazi örökösei előtt. Az évfordulók mindig alkalmat adnak arra, hogy visszapillantsunk és érté­keljük a megtett utat, illetve a mai munkánkat mérlegelve megpróbáljuk megfogalmazni a jövő feladatait. Igyekeztem összefoglalni azt is, mit tettek elődeink. Mégis úgy ítélem meg, hogy a mai munka értékelése és előre­tekintésünk szolgálhatja a leginkább oktató-nevelő munkánk továbbfej­lesztését. A múlt kritikai értékelése szintén hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy még eredményesebben végezhessük munkánkat. Úgy érzem, szerénytelenség a csávolyi iskola érdekesebb részleteit fejezeteknek neveznem, hiszen nem monografikusán, nem a tudós szemléle­tével, hanem a művelődés szándékával írtam le a mindennapi élet kiemel­kedőnek látszó eseményeit. Nem elemeztem mindent egyformán mélyen, néhány jelenséget mindössze természetes megjelenési formájában írtam le. Tehát részben történeti forrás, részben nevelési segédanyag ez a munka. Elolvasása a helyi viszonyokat jól ismerő olvasót részben újabb részletek közlésére, kiegészítésére ösztönözheti, másrészt alkalmas annak tudatosítá­sára, hogy egy-egy kisebb közösség tevékenysége mire képes a szocializmus építése során. 31 Bács-Kiskun megye múltjából V. 497

Next

/
Oldalképek
Tartalom