Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS - PINTÉR ILONA Mezőgazdasági szakoktatás Kecskeméten a felszabadulás előtt

ram végrehajtása, amelynek keretében 1930-ig 3500 tanterem és 1500 tanítói lakás épült fel 4 . 1934-ben újabb törvény született a középiskolákról 5 , 1938­ban a gyakorlati irányú középiskolákról — köztük a mezőgazdasági közép­iskoláról 6 . 1940-ben iktatták törvénybe a nyolcosztályos népiskolát. 7 A Kultuszminisztérium e törvényekkel fémjelzett eredményei nem marad­tak hatástalanok a szakoktatás területén sem. A mezőgazdasági szakoktatás vonatkozásában annál inkább így volt, mert alsó és középfokon egyaránt közelről érintették a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt koráb­ban kiépült iskolarendszert az új iskolatípusok : a felső mezőgazdasági isko­lák, a mindennapi mezőgazdasági népiskolák és a mezőgazdasági középisko­lák kialakításával. Felhívták a mezőgazdasági szakemberek figyelmét a gaz­dasági szakoktatás megoldatlan voltára, hatásukra gazdasági szakkörökben is az érdeklődés előterébe kerültek a gazdasági tömegoktatás hiányosságai. A mezőgazdasági szakoktatás a kérdéshez hozzászóló szakemberek több­sége szerint alsó és középfokon nem volt megfelelő, az iskolák és a gazdasági tanárok száma elenyészően kevés volt a megoldandó feladatokhoz képest. Az OMGE 1933-ban kiadott emlékirata szerint pl. az országban a kisgazdák 70%-a egyáltalán nem részesülhetett szakiskolai oktatásban. 8 Az állítást részletes adatsorral támasztotta alá az emlékirat, amelyet az alábbiakban idézek : Adatok a mezőgazdasági szakiskolák sűrűségéről Ország Svájc Szász­ország Belgium Csehszlo­vákia Bajor­ország Magyar­ország Az ország vagy ország­rész területe (ezer km 2 ) 41 15 30 140 76 92 Az ország vagy ország­rész lakossága (millió fő) 4 4,5 8 14 7,5 8 Az agrárlakosság aránya (%) 25 11 20 40 46 60 A közép- és alsó fokú gazdasági iskolák száma 208 35 104 191 91 32 Az egy iskolára eső terü­let nagysága (km 2 ) 1200 430 288 743 843 3407 Az egy iskolára eső mező­gazdasági népesség (ezer fő) 4,8 14 15 29 38 150 4 Magyarország története 1918—1945. Budapest, 107«'». Akadémia. 807. p. 5 1934. évi XI. tc. 0 1938. évi XIII. tc. 7 1940. évi XX. tc. 8 BKmL. DTMK ir. 5052/1933.

Next

/
Oldalképek
Tartalom