Bács-Kiskun megye múltjából 5. - Oktatás-nevelés (Kecskemét, 1983)

ALSÓ FOKÚ OKTATÁS - KOPASZ GÁBOR Az alsó fokú iskolai oktatás Bács-Bodrog vármegyében 1935—1950

Az alsófokú iskolai oktatás Bács-Bodrog megyében 1935-1950 KOPASZ GÁBOR A volt Bács-Bodrog megyében az alsófokú iskolai oktatás legfontosabb történeti forrásai a tanfelügyelőség és a közigazgatási bizottság iratai lennének, ha megmaradtak volna a kutatók számára. Azonban ezek a második világháború végén, a vármegyei közigazgatási levéltári anyag­hoz hasonlóan, Zomborban, a mai Jugoszlávia területén maradtak. így most az alsófokú oktatás (elemi iskolák, tanonciskolák, alsófokú zeneisko­lák) adatait elsősorban a pécsi tankerületi főigazgatóság levéltára őrzi, miután 1935-től kezdve ennek hatáskörébe tartozott Bács-Bodrog vár­megye tanfelügyelősége. 1 A két világháború közötti tanügyi viszonyok A pécsi tankerületet 1935-ben úgy szervezték meg, hogy a szegedi tan­kerületből Bács-Bodrog megyét, a székesfehérvári tankerületből pedig pedig Baranya és Tolna megyéket vonták össze a pécsi tankerületben. Erről az új közoktatási igazgatásról az 1935: VI. tc. intézkedett, s a törvény­cikk végrehajtásáról a vallás- és közoktatásügyi miniszter külön rendeletet adott ki. 2 Eszerint a tankerületi főigazgató a középiskolák irányítását tankerületében már 1935 őszén, a népiskolákét pedig csak a következő év tavaszán vette át. Vagyis a pécsi tankerületi főigazgatóság megszervezése 1936 első negyedében fejeződött be. Bács-Bodrog vármegye tanfelügyelőjének hatásköre az egész megyére 1 Tanulmányunk az 1920—1950-ig fennállott ún. „csonka" Bács-Bodrog megye területére vonatkozik. A mai Bács-Kiskun megyét 1950 végén alakították ki. A trianoni béke előtt az ország 12 tankerületre volt felosztva. A pozsonyi, besztercebányai, kolozsvári, nagy­váradi, nagyszebeni, kassai az elcsatolt területekhez került és csupán 6 tankerület maradt a trianoni határokon belül: a budapesti, pestvidéki, debreceni, szegedi, székesfehérvári, győri. Bács-Bodrog megye akkor a szegedi tankerülethez tartozott. A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. évi VI. tc. az országban 8 tankerületet állított fel: a budapesti, Budapest vidéki, székesfehérvári, szombathelyi, pécsi, szegedi, debreceni és miskolci tankerületet (1. !)• 2 0.500/19:55. VKM eln. sz. rendelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom