Bács-Kiskun megye múltjából 4. - Egészségügy (Kecskemét, 1982)

NÉPI GYÓGYÁSZAT - LÓRÁND KLÁRA A népi gyógyászat és XVII—XVIII. századi feljegyzések Bács-Kiskun megyében

A népi gyógyászat és XVIII—XIX. századi orvosló feljegyzések Bács-Kiskun megyében LÓRÁND KLÁRA A Kecskeméti Gyógyítástörténeti Szakgyűjtemény többek között számos népi gyógyászati kéziratos feljegyzést őriz. Napjainkban ismét fellendülőben van a természetes gyógymódok és gyógyítószerek alkalmazásának szokása. A gyógynövények hasznosságának és hasznosításának eldöntése a gyógyszerkutatás feladata. Az érdeklődés kielégítésére a napi- és hetilapok különböző régi népi gyógyászati tanácsokat közölnek. De mintha ezek a pótolhatatlan dokumentumok csak kuriozitásuk miatt kapnának teret. A felbecsülhetetlen értékű forrásanyagot tartalmazó feljegyzések kellő tudományos tájékozottság hiányában csak furcsaságként szerepelhetnek a kultúrhistóriában. Helyes módszerező elv nélkül belőlük tetszetős, ámde fantasztikus következtetések vonhatók csak le. A magyar népi gyógyászat kutatása Az elmúlt századok orvosló módjainak kutatása, az élő népi gyógyászati adatok gyűjtése a múlt század közepén kezdődik meg, együtt indul a folklór kutatásának többi ágával. A gyűjtők figyelmét először a ráolvasások ragad­ják meg, mint irodalom- és nyelvtörténeti érdekességek, vagy mint babonás szokások. Az 1867-ben meginduló „Századok" című folyóirat szép számmal közöl régi ráolvasásokat, kéziratos orvosló feljegyzéseket. A Magyar Nyelvőr első évfolyamától kezdve folyamatosan ad helyet ugyan népi orvosló ada­toknak, de ezek rendszertelenül találhatók más hiedelmek között. Az el­szórt közlemények rengeteg adatról tudósítanak. Ebben az időben a népi gyógyászat kutatása nem jelentett még önálló stúdiumot. A múlt század közepén megjelenő hírlapok érdekes, állandóan visszatérő témája a kuruzslók, a kuruzslás elítélése, ostorozása. 1 1 Javasasszonyok mesterkedései Mező-Kovácsházán „Arad" 1863. 88. sz. 3. Rendelet kuruzslók ellen Vasár­napi Újság 1803. 204. Gyilkosság babonából Heti Posta 1868. 288. Kuruzslás áldozata Alföld 1868. 113. sz. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom