Bács-Kiskun megye múltjából 3. - A kapitalizmus kora (Kecskemét, 1981)

ROMSICS IGNÁC A Duna melléki ellenforradalom

nultak Dömsödre. 326 Dömsödön és környékén csak 21-én állt helyre a rend, amikor a Ráckevéról odaérkező két vasas század, délről pedig a Dunavecsé­ről visszaforduló Lenin-fiúk bevonultak. 327 Június 21-én estére tehát a Csepel-sziget és a Dunavecse—Kunszentmiklós vonaltól északra fekvő Duna menti településekben megszűnt az ellenforra­dalom hatalma. Az első két nap hadműveleteinek során a forradalmi csa­patok komolyabb ellenállásba nem ütköztek. Követkeeett ez az ellenfor­radalomnak abból a tulajdonságából, hogy Kalocsa és Dunapataj környé­kéhez képest a dunavecsei járás északi felében és a ráckevei járásban a mozgalom egyrészt kevesebb embert ragadott magával, másrészt intenzitása is alacsonyabb fokú volt. A Dunavecsétől délre fekvő községek is érezték, hogy erejük kevés lesz a koncentrált támadás visszaverésére, mégsem adták meg magukat. Vezető­ik abban bíztak, hogy Szabóky Jenő kérése meghallgatásra talál a francia— szerb katonai vezetésnél. 328 A soltiak és a hartaiak az ellenforradalom keleti irányú kiterjesztésével próbálkoztak. 21-én éjjel egy 70—80 főből álló osz­taguk behatolt Szabadszállásra. A 38. huszárezred itt állomásozó pótszáza­dát megfutamították, a direktóriumot elkergették, s kidoboltatták, hogy a tanácskormány lemondott, s hogy a férfiak jelentkezzenek katonai szolgá­latra. A lakosság erre ,,kaszát, kapát ragadott", s a vörösőrök és a pótszázad tisztjei is csatlakoztak. A Solt környéki fehérek 100 gyalogsági fegyverrel és 27 rekesz tölténnyel tértek vissza falujukba, amit a pótszázad raktárából vittek magukkal. 329 Távozásuk után a szabadszállásiak gyülekezete felosz­lott, s amikor 22-én Fehér ezredes továbbra is a csapatok zöme előtt járó százada Kunszentmiklósról Szabadszállásra érkezett, már nem akadt dolga. 30 így a soltiak vállalkozása — azonkívül, hogy fegyverzetük javult — nem járt eredménnyel. A forradalmi alakulatok komolyabb ellenállásba nem ütköző, ezért gyors előretörése 22-én lelassult. A továbbra is Fehér lassabban haladó csapatai előtt támadó Szamuely-féle motorizált különítmény Soltot is, Hartát is csak erős tűzharc árán tudta elfoglalni. 331 A Dunapataj alá érkező 3 autónyi Lenin-fiút pedig olyan erős gránáttűz fogadta, hogy kénytelenek voltak visszafordulni. 332 Szamuely maga sem számított ilyen heves védekezésre. 320 Iratok Pest megye történetéhez, 343—344. old. 327 U. o. 344. old.; LUKÁCSY, 09. old. és RÁÁM. 64. 1004.1. sz. (Visszaemlékezés.) 2. old. 328 KN. 1919. okt. 16. 43. évf. 50. sz. 2. old. 329 HIL. MT. I. Hdt. Hdm. ir. 1919. jún. 23. 77/35. 208. lt-i j. és u. o. 226/10. sz. 77/33. 183. lt-i j. 330 U. o. 1919. jún. 23. 77/25. 208. lt-i j. és PmL. Alisp. ir. TAGYOB. Kunszentmiklósi j. Szabadszállás. 1. old. 331 HIL. MT. Visszaemlékezések. 134/10. 6 (Dékán István). 2. old. Ezenkívül: VÁRY, 155. old. és LÁBAY, 112—113. old. 332 HIL. MT. VHP. Hdm. ir. 624/303. hdm. sz. 57/10. 140. lt-i j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom