Fővárosi magántörténelem - Budapesti Negyed 68. (2010. nyár)

Szabály és hatás - Rácz Attila: Cinkotai munkásőr(dög)ök

Cinkotai munkásőr­(dög)ök RÁCZ ATTILA 1965. december 1-jén, szerdán reggel az Autóalkatrészgyártó és Felújító Vállalat (= ATRA) udvarán állva Krisztus a begör­dülő pénzszállító autót nézte.1 No, nem Jé­zus Krisztus, hanem Krisztián Imre, a ko­rábbi betanított esztergályos és edző, homokoló, egyengető, és már öt éve a gyár rendészeti vezetője, akit munkatársai hív­tak Krisztusnak. Negyvenhat éves korára Krisztián jócskán eladósodott, aminek fő oka az volt, hogy 1960 óta többször is járt Csehszlovákiában, Ausztriában és Len­gyelországban, és ilyenkor mindig pénzt kért kölcsön útjai fedezéséhez. Azokról már egy jó éve értékes tárgyakat, például orkánkabátot, órákat, ingeket, szivacskabá­tot hozott haza, hogy értékesítse őket. Hi­telezőinek kamatként a csempészárut adta. A pénz szépen gyarapodott, már-már úgy gondolta, hogy Karácsony táján meg is térítheti tartozásait, azonban az általa alig ismert „üzletkötő” októberben a cseh ko­ronára adott 20 000 forinttal odébbállt. És most ott a gyár udvarán, azon a bizo­nyos végzetes szerdai napon, délelőtt 9 felé 1 A cinkotai gyárban havonta négyszer volt fizetés: 2-án, 14-én, 17-én és 28-án. Budapest Főváros Levéltára (= BFL) Fővárosi Bíróság büntetőperes iratai (XXV.4.a). 606/1966. A gyakorlatnak megfelelően itt található a Legfelsőbb Bíróság ítélete is. Ahol nem jelzem külön a hivatkozott adat forrását, ott ezen peranyagot kell érteni. Az irat eredetileg TÜK-irat volt, a feloldást Id.: Fővárosi Bíróság titkos ügykezelés alól kivont perek iratai (XXV.4.Í). 9031/1966 (1867/1991). Mindkét ítélet nyilvános tárgyaláson született, és a sajtó is foglalkozott az üggyel, így az e forrásokban szereplő személyeket eredeti néven közlöm, az egyéb forrásokban (így a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek is!) feltűnő szereplőket vezetéknevük kezdőbetűjével és a keresztnevükkel jelölöm. 306

Next

/
Oldalképek
Tartalom