Házak, lakások, emberek - Budapesti Negyed 63. (2009. tavasz)

Bérlőktől (és albérlőktől) a lakóközösségig - Bácskai Vera: Egy úriház és lakói Pesten

A lakások Az ötemeletes épület a Gyulai Pál utca felé húzódó, liftes sarokház volt, ennek köszön­hetően az 53 lakás túlnyomó többsége az utcára nézett, a házfelügyelő és segédház­felügyelő udvari lakrészét leszámítva, mindössze hat udvarra nyíló kétszobás la­kást regisztráltak, és mindössze 9 lakás egy-egy szobája nyílt az udvar felé. Az épület pincéjében a házban lakó Ba­rabás Imre üvegkereskedő bérelt raktárt, a földszinten egy órás és egy trafikos nyitott boltot. Négy helyiségben üzemelt Bíró Dé­nes vendéglője, aki szintén a házban, egy kétszobás udvari lakást lakott. Az épület­ben 1936 körül 1 hatszobás, 1 ötszobás, 13 négyszobás, 12 háromszobás, 21 kétszo­bás (közülük hétben cselédszoba is volt) és 2 egyszobás lakás volt. Három lakás ekkor üresen állt, egy kétszoba-konyhás a házfel­ügyelő, egy egyszobás pedig a segédházfe­lügyelő szolgálati lakásául szolgált. Két egyesület bérelt az épületben irodát: a Ma­gyar Ebtenyésztők Egyesülete a földszin­ten négy szobát, a Zsófia Országos Gyer­mekszanatórium Egyesület az ötödiken 3 szobát foglalt el. A lakásméretek és az évi lakbérek összege (a 6 szobásé 2100, az öt­szobásé 2600, a négyszobásoké 1700-2000, a háromszobásoké 1200-1600, a kétszobá­soké 520-1200, az egyszobásé 360 pengő volt6) önmagában is azt sugallja, hogy a lakók dominánsan a középosztály tagjaiból budapesti népszámlálás felvételi és feldolgozási iratainak gyűjteménye. BFL XV. 17. Budapesti tervek gyűjteménye d. 6 Ezek az értékek csekély mértékben voltak alacsonyabbak, mint a Nagy Ágnes által vizsgált kerülhettek ki. Négy kivételével minden lakásban volt fürdőszoba. Eredetilegjóval több 5-6 szobás lakás le­hetett a házban, és a szobák is tágasabbak voltak. Az 1896/97 évi átalakításokról több, módosított alaprajz maradt fenn, némelyik még egyes szobák rendeltetését is feltün­tette: többnyire szalont, ebédlőt neveztek meg, esetenként udvarra nyíló hálószobát is jelölték, a többi helyiség csak szoba né­ven szerepel. Az 1897. évi módosított terv­ben az egyik első emeleti lakásnál két te­remnek titulált hatalmas szobát, valamint „inas szobát” is megneveztek (a felette levő is hatszobás volt). A reprezentatív nagy lakásokhoz két előszoba is tartozott, ami arra utal, hogy az átalakításkor lakás- összevonások is történtek. Más lakásokban csökkentették egyes szobák méretét, sőt megosztásra utaló jelzések is leolvashatók. Az első világháború során inkább a lakás­megosztás, a keresletnek megfelelő kisebb lakások kialakítására került sor, valószínű­leg az 1927. évi emeletráépítés során. Erre utal egy-egy lakásszám megkettőzése: így az II. emeleti 1 és 1/a számmal jelölt 4 és 2 szobás lakás feltehetően az eredeti 6 szo­bás megosztásából jött létre. Ezt látszik igazolni, hogy az alatta levő I. emelet 1. szá­mú, Dr. Róth Arnold orvos által bérelt lakás 1936-ban még 6 szobából állt, de 1941-reez is megosztásra került. Hasonlóképpen egy hatszobás lakás megosztásából keletkezhe­tett a IV. emeleti 1. és 1/a számú négy- és Nádor utca 5-ben. Nagy Ágnes: Hatalom - lakásrendszer - társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között. Korall, 17. (2004, szeptember) 144. old. 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom