Házak, lakások, emberek - Budapesti Negyed 63. (2009. tavasz)

dap esti fi egyed Lap a városról Megjelenik negyedévenként GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő) MIHANCSIK ZSÓFIA (szerkesztő) A szerkesztőbizottság Gerő András Iványi György Kovács András Szelényi Iván Varga László A lapot tervezte Eperjesi Ágnes A Budapesti Negyed szerkesztősége: 1137 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 340-5326 Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára. Felelős kiadó Budapest Főváros Levéltár főigazgatója. Telefon : 298-7517 Szedte Budapest Főváros Levéltára Tördelőszerkesztő Demeter Györgyi Nyomta és kötötte a DANÁR Kft. Felelős vezető Dancsó Árpád ISSN 1217-5846 Előfizethető egy évre az OTP 11784009-15490737 csekkszámlaszámon, átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre, 2006. évtől 3000 Ft. Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom