Emancipáció után II. - Budapesti Negyed 60. (2008. nyár)

ÉLET, TÉR - KONRÁD MIKLÓS: Orfeum és zsidó indentitás Budapesten a századfordulón

Orfeum és zsidó identitás Budapesten a század­fordulón KONRÁD MIKLÓS 1896-ban Magyarország ezeréves fennállá­sát ünnepeire. Az ország zsidó lakosainak külön okuk is voir, hog)" lelkesen vegyenek részr a millenniumi ünnepségeken. Hu­szonnyolc évvel az emancipáció urán, az 1895 okróberében szentesítést nyert XLII. tc, vagyis a zsidó vallásr bevett vallásnak nyilvánító ún. recepció végső - és az időbeli egybeesés miatt óhatatlanul szimbolikus ­pontot tett a magyar zsidóság jogi egyenlő­ségért folytatott küzdelmére. A zsidó fele­kezet kéretlen szószólóinak hazafias páto­sza csúcsokat döngetett. „Vallásunk törvé­nyei - írta 1896 januárjában a legfőbb neo­lóg herilap, az Egyenlőség - e szenr földön egy gyei megszaporodrak és ez a törvény így szól: »Hazadnak rendületlenül lég)" híve óh magyar«. Ez volt eddig is hitünk, táma­szunk, de ma a tízparancsolathoz egy tizen­egyedik járuk." 1 A magyar-zsidó összeolva­dás, hangozratta rendre az Egyenlőség, immáron bevégeztetett. „A zsidóság ma már, hála a gondviselésnek - olvashatjuk egy márciusi cikkben —, oly erősen egybe­forrort a magyarság eszméivel, hog)" ma már nincs különbség közöttük." 2 A sok pátosz mellett elkelt egy kis szóra­kozás. Ennek egyik lehetőségét a főváros zsidók által legsűrűbben lakott kerületei­nek zenés kávéházai nyújtották. A Café Jockey 1896 januárjában Rabbi Joselmann 1 A tanulmány alapjául szolgáló előadás a Büchler Sándor Baráti Társaság és a Judaica Alapítvány „Tér, Emlékezet és Mentalitás. Új irányok a zsidó történetírásban" című konferenciáján hangzott el. Dr. Fleischmann Sándor: A reczepczió és a millennium, In: Melléklet az „Egyenlőség" 1896. január 10-ikl, 2. számához. 3. old. 2 Timár Szaniszló: Néppárti pamflet-világ. In: Egyenlőség, 1896. március 27.1-2. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom