Erzsébet-kultusz. 1. Erzsébet királyné magyarországi kultusza emlékezethelyei tükrében 1898-1914 között - Budapesti Negyed52. (2006. nyár)

udaPesti Hegyed Lap a városról Megjelenik negyedévenként GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő) MIHANCSIK ZSÓFIA (szerkesztő) A szerkesztőbizottság Gerő András Iványi György­Kovács András Szelényi Iván Varga László A lapot tervezte Eperjesi Ágnes A Budapesti Negyed szerkesztősége: 1137 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 340-5326 Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára. Felelős kiadó Budapest Főváros Levéltár főigazgatója. Telefon: 298-7517 Szedte Budapest Főváros Levéltára Tördelőszerkesztő Demeter Györgyi Nyomta és kötötte a DANAR Kft. Felelős vezető Dancsó Árpád ISSN 1217-5846 Flőfizethctő egy évre az OTP 11784009-15490737 csekkszámlaszámon, átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre, 2006. évtől 3000 Ft. Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom