A Farkasréti Temető 2. - Budapesti Negyed 41. (2003. ősz)

näcs ügyvezető alelnöke, az MTA Filozófiai Bizottsága, valamint a Magyar Paedagogiai Társaság, a Franklin Társulat, a Magyar Külügyi Társaság, a Ma­gyar Psychologiai Társaság, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatási Egyesület és a Petőfi Társaság el­nöke, az MTA tagja és elnöke) 1885-1958. 1-196: Márkus László (színművész) 1927-1985 [Búza Barna]. Sírfelirata: „Nyugodjbéké­ben szinészkirály. " Vele: Fráter Gedeon (mostohaapja; karmester, korrepetitor) 1919-1998. 1- 197: Déry Tibor /Deutsch/ (író, költő, műfordító, publicista, a Dokumentum és a Gondolat társszerkesztője; a német megszállás alatt az ellenállási mozgalom résztvevője, 1956-ban az írói ellenzék egyik vezetője; több külföldi akadémia tiszteletbeli tagja; második felesége Oravecz Paula író) 1894—1977 [Varga Imre]. 2- 1: Dobozy Elemér (belgyógyász, kardiológus, egyetemi magántanár, főorvos; a szte­reo-elektrokardiográfia hazai bevezetője; Erdélyi Zsuzsanna folklorista férje, Erdélyi Pál irodalomtörténész veje) 1902-1986. 2-7: Zsebők Zoliéin (radiológus, egyetemi tanár, főorvos, klinikaigazgató, számos modern radiológiai módszer hazai bevezetője; népjóléti államtitkár, az Országos Társada­lombiztosító Intézet aligazgatója, az MTA Orvos-Radiológiai Kutatócsoportjá­nak igazgatója, az Országos Béketanács és a Nemzeti Sírkert Bizottság elnöke; református egyházkerületi főgondnok, a zsinat világi elnöke) 1908-1984. 2-9: Ákantisz Viktor (költő) 1864-1943. 2-15: Abaujszántói Kerekess Józsej (alezredes, akadémiai tanár, 1945 után vezérezredes; 1919-ben a Vörös Fladsereg hadosztályparancsnoka, helyettes vezérkari főnök, Miskolc visszafoglalója) 1880-1961. 2-31: Dajka Margit /Dayka/ (színművésznő; Kovács Károly színész, majd Lajtos Árpád őrnagy felesége) 1907-1986. 2-51: Zawadowski Alfréd (jogász, bíró, a Legfőbb Állami Számvevőszék alelnöke, majd elnöke) 1862-1935. Vele: Zamaróczy Jenő (veje; gépészmérnök, a Danuvia Rt. vezérigazgató-helyet­tese, az elemi műveletekre felosztott alkatrész-tömeggyártás hazai beveze­tője) 1891-1957. 2-62: Kralovánszky Imre (bányaigazgató) 1877-1930. Sírverse: „Mindenedvoltunk/Minde­nünk voltálI Nekünk éltél/ Ertünk dolgoztál!" 2-65: Szentkuty Pál /Drescher/ (művelődéstörténész, műfordító, költő, esztéta; könyv­táros, bibliográfus, a Magyar Bibliophil Társulat titkára) 1889-1957. 2-84: Kerekess István (jogász, kúriai tanácselnök, a Kúria elnöke; koncepciós per elítélt­je) 1878-1958. 2-97: Duchon Béla (mérnök, geodéta; Budapest, majd Szeged háromszögelésének egyik vezetője) 1898-1961. 2-107: Orosz István (karmester) 1944-1985.

Next

/
Oldalképek
Tartalom