A Farkasréti Temető 2. - Budapesti Negyed 41. (2003. ősz)

Lap a városról Megjelenik negyedévenként GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő) MlHANCSIK ZSÓFIA (szerkesztő) A szerkesztőbizottság Gerő András Iványi György Kovács András Szelényi Iván Varga László Munkatársak Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke képdokumentátor A lapot tervezte Eperjesi Ágnes A Budapesti Negyed szerkesztősége: 1137 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 340-5326 Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára. Felelős kiadó Budapest Főváros Levéltár főigazgatója. Telefon: 317-4267 Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája. Felelős vezető: Pesti Márta ISSN 1217-5846 Előfizethető egy évre az OTP 11784009-1540(1737 csekkszámlaszámon, átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre, 2004. évtől 2000 Ft. Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom