A Kerepesi úti temető. II. - Budapesti Negyed 25. (1999. ősz)

A Kerepesi úti temető 1999-ben

Vele: íegifj. Szaszovszky József (Balogh Kálmánné unokaöccse; várospolitikus, Bu­dapest főjegyzője) 1873-1924. Szaszovszky László (Balogh Kálmánné unokaöccse; főorvos, kórházigazgató) 1879-1948. J. 383: Pólya József (orvos, járványügyi szakember, a Rókus Kórház igazgató főorvosa, 1841-ben az ország első elmegyógyintézetének megnyitója; az 1831. évi kolera­járvány elleni küzdelem egyik vezetője, 1848-ban az országos koleraügyi vá­lasztmány elnöke; mezőgazdász, kertész, pomológus; grafikus, illusztrátor; az MTA tagja) 1802-1873. J. 385: Oherolli Károly (királyi tanácsos, földművelésügyi minisztériumi főigazgató) 1841-1903. J. 390: Boldogi Davida Jenő (anatómus, egyetemi tanár; Davida Leó anatómus fia) 1884-1929. Sírfelirata: „ Elhunyt a háborúban szerzett betegségben " J. 392: Markó Miklós (író, publicista, zenetörténész, a FüggetlenHírcsarnokszerkesztője; barlangász, a nyári jégbarlangi korcsolyázás meghonosítója; Markó József gyár­tulajdonos fia) 1865-1933. J. 397: Layer Károly (művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum igazgatója) 1878-1937. J. 404: Lanipel Róbert (német származású könyvkereskedő, könyvkiadó-tulajdonos) 1821-1874. J. 405: Dégen János (jogász, királyi tanácsos, egyetemi tanár, dékán, a pesti tudomány­egyetem rektora; természettudományi író; Dégen Jakab mérnök fia) 1791-1858. Vele: Dégen Jenő (Dégen János fia; plébános, egyházi író) 1832-1877. Felsőhegyi Dégen Gusztéiv (Dégen János fia; politikus jogász, akadémiai ta­nár; könyvtáros, számos pozsonyi egyesület és hivatal megalapítója és elnö­ke; a budapesti Kereskedelmi és Iparbank Rt. igazgatója; császári és királyi asztalnok, adományozó, alapítványtévő) 1834-1903. Dégen Titusz (Dégen János fia; apátplébános, egyházi író) 1836-1894. Felsőhegyi Liegen Árpád /Dégen/ (Dégen Gusztáv fia; botanikus, flórakuta­tó, növénynemesítő, herbarista, orvos, egyetemi tanár; kísérletügyi főigaz­gató, a Vetőmagvizsgáló Állomás — később Vetőmagvizsgáló Intézet —, valamint a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet vezetője; a Természettudományi Társulat Növénytani Szakosztálya alelnö­ke, majd tiszteletbeli elnöke; adományozó, a Magyar Botanikai Lapok megin­dítója és szerkesztője; számos növényfajta első leírója és névadója, a vető­magvizsgálat egyes nemzetközileg elterjedt módszereinek kidolgozója; az MTA tagja) 1866-1934. J. 406: Thanhoffer Lajos (orvos, anatómus, egyetemi tanár, szövettani kutató; az első összehasonlító biológiai szakkönyvek egyikének szerzője; Afrika-író, festőmű­vész; az MTA tagja) 1843-1909.

Next

/
Oldalképek
Tartalom