A Kerepesi úti temető. II. - Budapesti Negyed 25. (1999. ősz)

A Kerepesi úti temető 1999-ben

A Kerepesi úti temető 1999-ben Az adattárat úgy állítottam össze, hogy az a Kerepesi úti temető jelenlegi sírem­lék-együttesét mutassa be, topografíkus sorrendben — parcellánként, illetve területi egységenként, ezen belül pedig általában soronként és sírhelyenként — véve sorra a je­lentősebb sírokat. Az adatok összegyűjtése is a temető bejárásával történt: elsődlegesen magukat a síremlékeket, azok jelenlegi elhelyezkedését és állapotát vettem alapul. A te­mető ma is meglévő neves sírjait — a jelentős itt nyugvókat, illetve a jelentős síremléke­ket — tekintve az adattár, bár nem teljes, de megközelíti a teljességet. Terjedelmi okok miatt azonban nem szerepelnek benne sem azok a jelentős személyek, akik egykor itt voltak eltemetve, de sírjukat mára felszámolták vagy más temetőbe telepítették át, sem a ma meglévő sírok korábbi fellelhetőségi helyei, tehát az egyes neves személyek politi­kai-ideológiai vagy területrendezési okokkal magyarázható szekunder temetéseinek fel­sorolása. Az egyes egységekben először a sírhely száma olvasható. Ez egyszerű esetben három számból áll, amelyek feloldása a következő módon történik: parcella száma - sor száma ­sírhely száma. Például a 9-1-13 számsor értelme: 9. parcella, 1. sor, 13. sírhely.; a 17/2-2-5 számsoré: 17/2. parcella, 2. sor, 5. sírhely; a ll-l/a-25 számsoré: 11. parcella, l/a jelű sor, 25. sírhely stb. Ettől eltérő például a falsírboltok, az árkádsorok és a munkásmozgalmi sí­rok számozási rendszere (B. 266: a kaputól balra induló falsírboltok 266. számú sírhelye; J. 170: a kaputól jobbra induló falsírboltok 170. számú sírhelye; A.B. 44: a főút bal oldalán lévő árkádsor 44. számú sírboltja; Mm. J. 13: a jobb oldali munkásmozgalmi díszsor 13. sír­helye). Ugyanezt a számozási rendszert használom a mutatókban is, de ott további rövidí­tések is előfordulhatnak (például Bmm.: a Batthyány-mauzóleum mögötti sírboltok, csf.: csontfülke, ds.: a 28. parcella díszsora, mauz.: mauzóleum, Mm. alsó: a munkásmozgalmi mauzóleum alsó szintje). A sítok döntő többségénél ragaszkodtam a Kerepesi úti temető hivatalos sírhely-számozási rendszeréhez, de néhol, ha a racionalitás úgy kívánta, eltér­tem attól. Az adott sírhely számát az ott eltemetett személy neve követi — a praedicatum, illet­ve bizonyos rangok (báró, gróf) vagy megkülönböztető szavak (id., ifj., özv.) feltüntetésé­vel —, majd /fetde zárójelben/ az esetleges eredeti név, férjezett név vagy névvariáció (néhol egy-egy ismert álnév). Mind az adattárban, mind a névmutatóban a fő szempont a

Next

/
Oldalképek
Tartalom