A Kerepesi úti temető. II. - Budapesti Negyed 25. (1999. ősz)

A Kerepesi úti temető 1999-ben

34/1-2-17: Liszkay József (református lelkész, egyházi író, történész; főiskolai tanár, a dunántúli egyházkerület pénztárnoka; könyvgyűjtő, adományozó, alapítvány­tévő; Tóth Ferenc református püspök veje) 1809-1888. 34/1-2-18: Székács József (író, költő, műfordító; 1836-tól haláláig a pesti magyar evan­gélikus hitközség első lelkésze, evangélikus püspök, teológus, szónok, egyházi író; Török Pállal a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap és a Protestáns Lelkészi Tár megindítója és szerkesztője; Pest-Buda magyarosításának egyik legfőbb szor­galmazója és irányítója; az MTA tagja; Székács Ferenc jogász apja, Székács Ala­dár jogász nagyapja) 1809-1876 [1890 előtt]. 34/1-2-19: id. Lendvay Márton (a reformkor legnagyobb magyar színművésze, a Nemze­ti Színház első nemzedékének vezető tagja, a romantikus színjátszás legeszmé­nyibb és legjellegzetesebb hazai képviselője, a legszélesebb skálájú magyar színészek egyike; operaénekes, rendező, író, dalszerző, 1848-as nemzetőr őr­nagy; Hivatal Anikó színésznő férje) 1807-1858 [Gerenday - Feszi Frigyes ­Dunaiszky László, 1859]. Sírfelirata: „Táraygróf Lugarló, Fieseo, Lavater, Ham­let, Walter Ferdinand, Othello, Antoni, Romeo, Richárd, Robin ele Bois, Sir Patrick, Don Caesar, Viel, Hunyadi László, Leone Zách nemzetség, Kemény Simon, Pókay Péter, Báró és Bankár, Bánk bán, Dávid, Bod" (szerepeinek felsorolása). Sírverse: „ Végig játszót teid magad száz féle alakban, M ig szívednek örök képe az egy haza volt. Elve halott voltál; élsz halva! - szerelmed örökmü Eletet életből így alakit a halál! -" (Sárosy Gyula) Vele: ifj. Lendvay Márton (Jeremiás Karolina színésznőtől született fia; színmű­vész, író, 1848-as honvéd; Fáncsy Lajos rendező veje, Fáncsy Ilka színésznő férje) 1830—1875. Sírfelirata: „yí boldogult derék atyjának nyomába lépett, örököl­te szerepeit, folytatta dicsőségét és osztozott balsorsában, majd művészete tető pontján legszebb koszorúit aratta, férfi kordban ragad la el a kérlelhetetlen halál. Áldás és béke hamvaira!" 34/1-2-20: Tamássy József (színművész, énekes, rendező; a 19. századi népszínművek legnépszerűbb férfi előadója, Blaha Lujza leggyakoribb partnere) 1837-1892. 34/1-2-21: Nagy Imre (színművész, rendező, színészpedagógus, akadémiai tanár; Jászai Mari egyik állandó partnere, a Nemzeti Színház első Faustja, Csongorja és Ádámja, az egyik utolsó hősszerelmes típusú színész; Kossuth Lajos keresztfia, Markosné Nagy Ida énekesnő apja; öngyilkos lett) 1849-1893. Vele: Benza Ida (felesége; opera- és hangversenyénekesnő, az 1870-es években a Nemzeti Színház vezető drámai énekesnője; Benza Károly operaénekes lá­nya) 1846-1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalom