A Kerepesi úti temető. II. - Budapesti Negyed 25. (1999. ősz)

A Kerepesi úti temető 1999-ben

Czirbusz Géza (földrajztudós, etnográfus, író, egyetemi tanár; az emberföldrajz hazai úttörője) 1853-1920. Fekete Endre (filozófiai író, pedagógus, rendi kormánysegéd) 1844-1923. Frank Ferenc (pedagógiai író; rendi kormánytanácsos, rendfőnök) 1842-1898. Hám Antal (egyházi író, pedagógus, tartományfőnök) 1865-1927. Horváth Cyrill József (filozófus, író, költő, egyetemi tanár, az MTA tagja; Hor­váth Döme jogtudós bátyja) 1804-1884. Horváth Sándor Piusz (földrajzi és történeti író, pedagógus, az első magyar nyel­vű földrajz-tankönyv szerzője; 1848-as tábori lelkész, a rendház rektora, a rend pénztárnoka) 1819-1901. Jäger Ágoston /Jaeger/ (rendfőnöki titkár, rendi kormánytanácsos, kormánysegéd, a rend pénztárnoka) 1807-1884. Kalmár Endre (író, költő, rendfőnök) 1823-1910. Lévay Imre (rendfőnök, pedagógus, publicista; a Budapesti Katolikus Kör megala­pítója, a Veszprém című lap szerkesztője, a Veszprémi Közlöny megalapítója és szerkesztője) 1842-1895. Magyar Gábor (pedagógus, író, tartományfőnök; a szegedi Dugonics Társaság egyik megalapítója) 1842-1912. Ormándy Miklós (botanikus, pedagógus, író) 1846-1911. Petlanovics Alajos /Petlanovits/ (biográfus, rendi kormányzói titkár, majd kor­mánytanácsos) 1814-1886. Pivíir Ignéic (gyógypedagógus, intézet-építtető, a Braille-írás magyar nyelvre al­kalmazója, a vakok ipari oktatásának megszervezője) 1843-1905. Polák Ede József (teológus, levéltáros, természettudományi író; pedagógus, rendi kormánysegéd, majd pénztárnok) 1816-1892. Prônai Antal (irodalomtörténész, író, a Juventus című folyóirat megalapítója) 1871-1914. Schirkhuber Móric (természettudós, pedagógus, szótár- és tankönyvíró, a rend vagyongondnoka, az MTA tagja) 1807-1877. Schmidt Ágoston (matematikus, fizikus, egyetemi tanár, a Matematikai és Fizikai Társulat alelnöke; könyvgyűjtő, a Budapesti Tanáregyesület elnöke) 1845-1902. Somhegyi Ferenc /Schröck/ (történész, egyetemi tanár, rendfőnök; az MTA tagja) 1813-1879. Szaiff Ev.Jéinos (történész, levéltáros; pedagógus, házfőnök, rendi kormánytaná­csos és számvevő) 1807-1877. Szepesi Imre (klasszika-filológus, egyetemi tanár, író; adományozó, az első hazai antialkoholista mozgalmak kezdeményezője; az MTA tagja) 1811-1875. Trautwein Nep. János (író, teológus, pedagógus, rendi kormánysegéd; az Oltár Egyesület megalapítója és igazgatója) 1819-1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalom